Upamiętniono legendarnego dowódcę oddziałów partyzanckich AK i WiN

Autor: Lubelski UW 2021-03-11 08:53:09

Wojewoda lubelski Lech Sprawka wspólnie z wicepremierem, ministrem kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotrem Glińskim, upamiętnili bohatera antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, walczącego w obronie Lubelszczyzny, mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, w 72. rocznicę jego śmierci.

Wojewoda i wicepremier złożyli kwiaty na jego symbolicznym grobie na cmentarzu przy ul. Białej oraz przed dedykowanym mu pomnikiem przed XXIX LO im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, przy ul. Lipowej. Wcześniej, pełnomocnik wojewody lubelskiego ds. Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Spraw Kombatantów Waldemar Podsiadły uczestniczył we mszy św. w intencji dowódcy i jego podkomendnych.
 
W czasie niemieckiej okupacji mjr. Hieronim Dekutowski bronił ludność Zamojszczyzny przed represjami, legendarny dowódca oddziałów partyzanckich Armii Krajowej i Zrzeszenia WiN na Lubelszczyźnie, jako szef Kedywu AK w Inspektoracie Lublin-Puławy przeprowadził 83 akcje bojowe i dywersyjne. Po wojnie jeden z najsłynniejszych bohaterów antysowieckiej partyzantki. Aresztowany podczas próby przedostania się na Zachód. Po śledztwie, skazany na karę śmierci przez WSR w Warszawie. 7 marca 1949 r., wraz z sześcioma podkomendnymi, stracony w katowni bezpieki na ul. Rakowieckiej w Warszawie strzałem w głowę.
 
Podczas ekshumacji prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej, w 2012 roku odnaleziono szczątki Dekutowskiego i jego żołnierzy w kwaterze Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u