Słowacka wizyta

Autor: Świętokrzyski UW 2021-03-12 08:38:58

Gościem wojewody Zbigniewa Koniusza był dyrektor Instytutu Słowackiego w Warszawie Adrián Kromka

Podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim rozmawiano o możliwościach wzajemnej współpracy. Instytut Słowacki jest placówką dyplomatyczną, której głównym celem jest tworzenie pozytywnego wizerunku Republiki Słowackiej poza granicami kraju. Szerzy wiedzę dotyczącą słowackiej  kultury, sztuki, edukacji oraz nauki, informuje o możliwościach współpracy ekonomicznej, prezentuje słowackie regiony, turystykę, jak również umożliwia wzajemne kontakty w tych dziedzinach.

Placówka organizuje konferencje naukowe, wykłady, seminaria, prezentacje z dziedziny sztuki, literatury, muzyki czy filmu oraz prezentacje dotyczące turystyki i przedsiębiorczości na Słowacji. Instytut współpracuje m.in. z ambasadą Republiki Słowackiej w Polsce oraz słowackimi konsulatami honorowymi.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u