KOLEJNI NOWI POLICJANCI ZASILILI SZEREGI DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI

Autor: MSWiA 2021-03-14 09:33:34

Szeregi dolnośląskiej policji zasiliło kolejnych 107 funkcjonariuszy z całego województwa. Ich ślubowanie, w związku z panującą pandemią, różniło się od tych poprzednich i przebiegało w ścisłym reżimie sanitarnym. Z tego też względu rota ślubowania składana była przez funkcjonariuszy w jednostkach terenowych, do których zostaną przydzieleni po zakończeniu kursu podstawowego. W piątek odbyła się uroczystość we Wrocławiu, gdzie Szef dolnośląskiej Policji insp. Dariusz Wesołowski życzył funkcjonariuszom sukcesów w rozpoczętej służbie. Podczas uroczystości nastąpiło również wręczenie brązowych odznak „Zasłużony Policjant”.

Na terenie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu nowo przyjęci w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusza Wesołowskiego i zaproszonych gości, wypowiedzieli słowa roty składając uroczyste ślubowanie.

Szef dolnośląskiego garnizonu w krótkim wystąpieniu podziękował młodym funkcjonariuszom wyboru naszej formacji. Podkreślił też, że służba na jaką sie zdecydowali kandydaci jest trudna i odpowiedzialna. Podejmowanie jej trudów będzie nie tylko próbą dla nich samych, ale również dla ich rodzin. Zaznaczył również, że daje ona dużo satysfakcji oraz możliwości rozwoju zawodowego. Do gratulacji dołączył sie też m. in. Piotr Malon - przedowdniczący NSZZ Policjnatów woj. dolnośląskiego.

Szeregi policji w naszym garnizonie zasiliło kolejnych 107 funkcjonariuszy z całego województwa. Ich ślubowanie, w związku z panującą pandemią, różniło się od tych poprzednich i przebiegało w ścisłym reżimie sanitarnym. Z tego też względu rota ślubowania składana była przez funkcjonariuszy w jednostkach terenowych, do których zostaną przydzieleni po zakończeniu kursu podstawowego

W trakcie wczorajszej uroczystości Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wręczył również policjantom garnizonu dolnośląskiego odznaczenia „Zasłużony Policjant”. Otrzymują je funkcjonariusze w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do rąk policjantów trafiło 17 brązowych odznak. 

Nowo przyjęci funkcjonariusze, po zakończeniu szkolenia podstawowego, zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego. W tym roku planowane są jeszcze kolejne przyjęcia:

24 marca 2021 r.

20 kwietnia 2021 r.

13 lipca 2021 r.

15 września 2021 r.

3 listopada 2021r.

30 grudnia 2021r.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul.. Połbina 1 bądź w komendach miejskich i powiatowych naszego województwa.

Dolnośląska Policja rekrutuje cały czas i zaprasza w swoje szeregi. Zapoznaj się z informacją znajdującą się w zakładce Służba w Policji ( https://dolnoslaska.policja.gov.pl/wr1/prac/sluzba-w-policji/20287,Zostan-jednym-z-nas.html ) i zostań jednym z nas!

© 2018 Super-Polska.pl stat4u