FORMY FINANSOWEGO WSPARCIA OSP W RZESZOWIE

Autor: Podkarpacki UW 2021-03-15 08:52:27

Bezpieczeństwo mieszkańców Rzeszowa i Podkarpacia było tematem spotkania wojewody Ewy Leniart z władzami miasta oraz przedstawicielami PSP i OSP w Rzeszowie. Wojewoda podkreśliła konieczność zaangażowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, budżetu MSWiA, lokalnego samorządu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, tak aby zapewnić strażakom niezbędny sprzęt.

W rozmowie z wojewodą Ewą Leniart uczestniczyli: Marek Bajdak – pełniący funkcję Prezydenta Rzeszowa, st. bryg. Tomasz Baran – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Andrzej Jordanek – Prezes Zarządu Miejskich Ochotniczych Straży Pożarnych. Po zakończeniu spotkania odbyła się konferencja prasowa. W jej trakcie wojewoda podkreślała potrzebę zaangażowania konkretnych środków, m.in. na zakup wozu strażackiego dla OSP Dębina w Budziwoju.

– Na ten cel pozyskamy środki z budżetu miasta, pochodzące od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – podkreśliła wojewoda Ewa Leniart.

Wojewoda zaznaczyła, że rozmowa dotyczyła przede wszystkim sytuacji jednostek OSP na terenie Rzeszowa. Drogą do realizacji ich potrzeb jest m.in. finasowanie z budżetu miasta, natomiast – jak podkreślała –  nie będzie on wystarczający. Dużą cześć środków z miejskiej kasy zostanie skierowane na budowę strażnicy na Wilkowyi.

 – Tegoroczny budżet Rzeszowa po stronie wydatków na OSP zamyka się kwotą 2,2 mln zł, z czego prawie 1,5 mln zł to wydatki inwestycyjne, przeznaczone głównie na budowę strażnicy na Wilkowyi – powiedział pełniący funkcję prezydenta Marek Bajdak.

Wojewoda podkreśliła również możliwość skorzystania z instrumentów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Ministra Sprawiedliwości.  

– Na zakup nowego umundurowania oraz sprzętu, który ulega szybkiemu zużyciu w wyniku prowadzonych działań możemy pozyskać środki z programu Mały Strażak. Wkrótce, bo na przełomie marca oraz kwietnia zostanie ogłoszony kolejny nabór w jego ramach – powiedziała Ewa Leniart, dodając – Kolejnym ważnym źródłem finasowania jest oczywiście Fundusz Sprawiedliwości, który leży w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości. Fundusz ten daje możliwość wsparcia osobom poszkodowanym  m.in. w wypadkach.

Tomasz Baran – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, podkreślał jak ważna jest możliwość korzystania z pomocy OSP.

– Przychodzą takie momenty, gdy w ciągu jednego dnia odnotowujemy kilkaset zdarzeń na terenie Rzeszowa. Pracujące wówczas trzy jednostki straży pożarnej muszą liczyć na pomoc OSP – mówił komendant.

Na finansowe wsparcie oczekuje także Andrzej Jordanek – Prezes Zarządu Miejskich Ochotniczych Straży Pożarnych.

Mamy duże potrzeby i ogromnie się, że dzięki wsparciu wojewody i prezydenta, będziemy mogli liczyć na dofinansowanie – powiedział prezes OSP.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u