PRZYSZŁOŚĆ EUROPY – DEBATA W RZESZOWIE

Autor: Podkarpacki UW 2021-03-15 08:55:52

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart otworzyła spotkanie „Future of Europe – My future – Przyszłość Europy – Moja przyszłość” – webinarium na temat zasady pomocniczości na poziomie lokalnym dla młodych. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane i zorganizowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego w partnerstwie z Europejskim Komitetem Regionów.

Celem spotkania było rozpoczęcie aktywnej dyskusji  z młodymi ludźmi  na temat tego, co oznacza bycie aktywnym Europejczykiem; nad wzmacnianiem więzi społecznych na poziomie lokalnym wśród młodego pokolenia oraz nad kształtowaniem postaw wspierających społeczeństwo obywatelskie i integrację europejską.

Wojewoda otwierając wydarzenie pogratulowała organizatorom podjęcia tak istotnego tematu.

– O przyszłości trzeba rozmawiać ze wszystkimi, ale przede wszystkim z młodymi ludźmi. Przyszłość to wytyczenie szlaków już dzisiaj, to ustalenie co jest priorytetem, co w pierwszej kolejności jest potrzebne. W związku z tym dyskusja na temat przyszłości z młodymi jest tak bardzo pożądana” – powiedziała Ewa Leniart.

W dalszej części spotkania odbył się panel dyskusyjny pt. „Zasada pomocniczości  – kompetencje na szczeblu najbliższym obywatelowi” w której uczestniczyli : Władysław Oryl – Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz członek Europejskiego Komitetu Regionu; Julia Majewska – przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej; Kamila Piech – przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz dr Mieczysław Jankowski – wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego.  Natomiast młode pokolenie reprezentowali przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie, Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego  im Jana Pawła II Sióstr Prezentek.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u