Uroczystości pogrzebowe Zbigniewa Ferczyka

Autor: Małopolski UW 2021-03-17 08:44:07

Odszedł Zbigniew Ferczyk – Żołnierz AK, aktywny działacz podziemia antykomunistycznego, radny miasta Krakowa oraz przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego. W uroczystościach pogrzebowych na krakowskim cmentarzu w Grębałowie wziął udział wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Prezydent Andrzej Duda za wybitne zasługi dla niepodległości Polski i przemian demokratycznych w kraju, za osiągnięcia w działalności samorządowej, związkowej i społecznej oraz za upowszechnianie i dokumentowanie wiedzy o najnowszej historii Polski odznaczył pośmiertnie Zbigniewa Ferczyka Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie przekazał rodzinie Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

***
Zbigniew Ferczyk (ur. 1.10.1925 r. w Nowej Wilejce (Litwa), zm. 6.03.2021 r. w Krakowie). Podczas II wojny światowej pracował w Hucie Ludwików w Kielcach oraz na kolei w Częstochowie. Równocześnie był żołnierzem 4. Pułku Piechoty Legionów AK; brał udział m.in. w bitwie pod Radkowem i Antoniowem oraz w marszu na Warszawę w ramach akcji „Burza”. W 1945 r. po wkroczeniu Armii Czerwonej działał w konspiracji; w jego mieszkaniu w Kielcach zorganizowano skrzynkę kontaktową i skład broni na użytek Ruchu Oporu AK.
Po wojnie, w obawie przed aresztowaniem, przeniósł się na Ziemie Odzyskane, gdzie pracował w Spółdzielni Inwalidów Wojennych w Szczecinie; od 1949 r. jako reporter sportowy w redakcji „Słowa Polskiego” oraz pracownik opery i teatru we Wrocławiu. W 1953 przyjechał do Nowej Huty, pracował w przedsiębiorstwie Budostal, a od 1954 r. - do przejścia na emeryturę w 1982 r. - w b. Hucie im. Lenina. Uczestniczył w demonstracjach 1956 r., rozklejał samodzielnie plakaty nawołujące do bojkotu wyborów parlamentarnych w 1961 r. oraz w protestach w 1968 roku w Krakowie.

Po podpisaniu Porozumień Sierpniowych, zaangażował się w organizację, a następnie działalność NSZZ „Solidarność”, został przewodniczącym Komisji Wydziałowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał aktywny udział w strajku 13-16.12.1981 r. w centrum Strajkowym Huty.

Za swoją działalność był kilkakrotnie aresztowany, przesłuchiwany, przeprowadzano rewizje w jego domu.

Zbigniew Ferczyk począwszy od 1989 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Nowej Hucie; kierował centrum informacyjnym przed wyborami parlamentarnymi 1989 r. oraz organizował sztab wyborczy dla kandydatów do Sejmu z Nowej Huty.

Za działalność został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) oraz Medalem „Niezłomnym w słowie” (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2014), Medalem „Dziękujemy za wolność (2014).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u