O wieś polską wolną, niezależną, samorządną

Autor: Kujawsko-pomorski UW 2021-03-17 08:57:16

W ramach obchodów 40. rocznicy Bydgoskiego Marca 1981 Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy zorganizowała w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy webinarium poświęcone promocji teki edukacyjnej IPN pt. „O wieś polską wolną, niezależną, samorządną”. Webinarium to część obchodów organizowanych pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, w stulecie odzyskania niepodległości.

Mija 40 lat od pamiętnych wydarzeń Bydgoskiego Marca ’81. 16 marca tamtego roku, w godzinach porannych, rolnicy zajęli znajdującą się przy ul. Dworcowej 87 w Bydgoszczy siedzibę władz wojewódzkich Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i ogłosili w niej strajk okupacyjny, który wpłynął na losy całego kraju.

Dla przypomnienia tamtych wydarzeń w sali konferencyjnej im. Bydgoskiego Marca ’81 w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się dziś promocja teki edukacyjnej „O wieś polską wolną, niezależną, samorządną. Od PSL do NSZZ RI «Solidarność» (1944–1989)”. Wydarzenie to transmitowane było na kanale IPNtv - https://www.youtube.com/watch?v=mbn_AK4zSNM.

Na pytania: Jak funkcjonował antykomunistyczny opór mieszkańców polskiej wsi? Jak Służba Bezpieczeństwa inwigilowała środowisko działaczy ruchu chłopskiego? Czy niezależny ruch chłopski ma należne miejsce w pamięci młodego pokolenia? odpowiadali uczestnicy dyskusji: dr Jarosław Szarek (prezes IPN), Józef Ramlau (Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski), prof. Wojciech Polak (przewodniczący Kolegium IPN), prof. Mirosław Golon (dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku), dr Katarzyna Maniewska (Delegatura IPN w Bydgoszczy), współautorka teki.

Bezpośrednio przed tym wydarzeniem Instytut Pamięci Narodowej zawarł porozumienie o współpracy z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi. Sygnatariuszami porozumienia byli: dr Jarosław Szarek, Prezes IPN oraz Jan Krzysztof Ardanowski, Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, Wiceprzewodniczący Rady Programowej NIKiDW.

Planowana współpraca obejmować będzie m.in. prowadzenie kwerend i badań naukowych dotyczących obszarów wiejskich, jego historii, tradycji  i dziedzictwa; organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym i wystawienniczym; publikację prac naukowych i popularnonaukowych z ww. obszarów; współpracę ze szkołami rolniczymi na terenie kraju i ich zaangażowania w tematykę współdziałania ww. instytucji.

Dzisiejsze uroczystości zwieńczyła Msza święta w intencji Ojczyzny i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w kościele o.o. Jezuitów na Placu Kościeleckich. Następnie, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz wraz z Pełnomocnikiem do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jackiem Tarczewskim złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą strajk chłopski z 1981 roku przy ul. Dworcowej 87 w Bydgoszczy.

Program uroczystości zaplanowanych na 19 marca - https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/40-rocznica-wydarzen-bydgoskiego-marca-1981.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u