Szpital tymczasowy w Radomiu – działania urzędu wojewódzkiego

Autor: Mazowiecki UW 2021-03-18 08:45:44

Informacje przekazywane przez władze Miasta Radomia po wydaniu przez Ministra Zdrowia decyzji ws. zawieszenia Dyrektora RSS, nie są zgodne z prawdą. Radomski Szpital Specjalistyczny również był zobowiązany do prac organizacyjnych dotyczących utworzenia szpitala tymczasowego, a nie jak twierdzą władze miasta, tylko i wyłącznie Totalizator Sportowy. W środę 17 marca br. odbył się briefing prasowy przed Centrum Rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, w którym udział wziął Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik oraz Pełnomocnik Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Andrzej Cieślik.

To sytuacja wyjątkowo trudna. Jest potrzeba ogólnej mobilizacji. Nie ukrywam, że stoją przed nami wyzwania w postaci finansowania tych przedsięwzięć, zapewnienia infrastruktury, wyposażenia, sprzętu i to zostało właśnie zrobione w Radomiu na naprawdę najwyższym poziomie. Dodatkowo na terenie starego budynku szpitala powstaje w błyskawicznym tempie, pełnoprofilowy oddział intensywnej terapii. Będzie gotowy w ciągu kilku tygodni, mam nadzieję, że już w połowie kwietnia. Trzeba powiedzieć, że łóżka, na których będą kładzeni pacjenci w szpitalu tymczasowym w Centrum Rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego to łóżka w pełni wyposażone we wszystko, co jest potrzebne do leczenia pacjentów covidowych – mówił podczas konferencji Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego z 12 listopada 2020 r. Radomski Szpital Specjalistyczny zobowiązany był do utworzenia szpitala tymczasowego, w ciągu 30 dni,  mieszczącego się w lokalizacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego i zapewnienia 100 łóżek dla pacjentów z SARS-CoV-2, w tym 20 łóżek respiratorowych. Tak więc Wojewoda polecił RSS współpracę z Totalizatorem Sportowym w zakresie realizacji działań polegających na zorganizowaniu i utworzeniu szpitala tymczasowego (zgodnie z wytycznymi RSS).

Na wniosek Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła Minister Zdrowia Adam Niedzielski zawiesił w obowiązkach Pana Marka Pacynę – Dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego (RSS). Tym samym Minister wyznaczył Pana Andrzeja Cieślika do wykonywania praw i obowiązków kierownika RSS. Ma usprawnić pracę SOR oraz nadzorować uruchomienie szpitala tymczasowego.

Decyzją Ministra Zdrowia z 10 marca 2021 r. Pan Marek Pacyna został zawieszony, do 10 września 2021 r., w pełnieniu obowiązków Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu. Podstawą tej decyzji był brak działań ze strony Dyrektora RSS w zakresie realizacji trzech kolejnych decyzji wydanych przez Wojewodę w sprawie zorganizowania i utworzenia szpitala tymczasowego w Radomiu. Pierwsza decyzja z 12 listopada 2020 r. dotyczyła utworzenia szpitala tymczasowego w Radomiu w terminie do 12 grudnia 2020 r. Natomiast ostatnia decyzja Wojewody z 18 grudnia 2020 r. dotyczyła zmiany terminu otwarcia szpitala tymczasowego na 21 stycznia 2021 r.

Należy podkreślić, że 30 października 2020 r. Prezes Rady Ministrów wydał decyzję polecającą Totalizatorowi Sportowemu niezwłoczną realizację działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, polegających na wyborze – w uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim – lokalizacji oraz niezwłocznym utworzeniu szpitala tymczasowego na terenie województwa mazowieckiego. Natychmiast po otrzymaniu oraz wskazaniu Totalizatorowi Sportowemu szpitala patronackiego, tj. 2 listopada 2020 r., spółka zorganizowała spotkanie i podjęła rozmowy z Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. dr Tytusa Chałubińskiego. Dyrektor RSS przedłużał negocjacje i zwlekał z podpisaniem umowy z Totalizatorem Sportowym, co uniemożliwiało przystąpienie w planowanym terminie do prac remontowo-adaptacyjnych w budynku, w którym miał zostać stworzony szpital tymczasowy. Ostatecznie umowa dotycząca utworzenia szpitala tymczasowego została podpisana dopiero 1 lutego 2021 r. Ponadto Dyrektor RSS wykazał brak chęci współpracy z Totalizatorem Sportowym w kwestii wyposażenia szpitala tymczasowego, przejawiający się w nadmiernych i nieuzasadnionych oczekiwaniach dotyczących wyposażenia, nieadekwatnych do standardów wyposażenia szpitala tymczasowego.

Należy również podkreślić nienależyte wykonanie przez Dyrektora RSS decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz brak reakcji na przekazaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW) listę aplikacji kadry medycznej zainteresowanej podjęciem pracy w powstającym szpitalu tymczasowym. Za pomocą formularza na stronie internetowej MUW zgłosiło się do pracy w szpitalu 196 osób, w tym 13 lekarzy, 83 pielęgniarek, 18 ratowników medycznych, 21 opiekunów, 30 salowych i 8 osób dodatkowego personelu. RSS, jako podmiot medyczny, był odpowiedzialny za zapewnienie kadry medycznej do szpitala tymczasowego, a nie Totalizator Sportowy. Te działania dyrekcji szpitala utrudniały rozpoczęcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalu tymczasowym w terminie oddania obiektu do użytku, tj. 12 marca 2021r.

W dniu 12 marca br. Totalizator Sportowy zakończył adaptację budynku Centrum Rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na potrzeby utworzenia szpitala tymczasowego. Obiekt został wyposażony w 80 specjalistycznych łóżek przeznaczonych dla pacjentów chorych na COVID-19 oraz sprzęt niezbędny do funkcjonowania szpitala. Dostarczono m.in. zaawansowany technologicznie sprzęt medyczny, sprzęt pozostały oraz infrastrukturę informatyczną, a także wyposażenie administracyjno-socjalne. Szpital tymczasowy jest wyposażony w najwyższej klasy sprzęt medyczny, taki jak kardiomonitory, instalacje tlenowe, butle tlenowe, aparaty RTG i USG oraz sprzęty endoskopowe. Łóżka są wyposażone w urządzenia monitorujące stan zdrowia. Na dwóch poziomach kondygnacji sale dla pacjentów są wyposażone w instalację tlenową zasilaną z sieci instalacyjnej, a na jednym poziomie, zasilane są z butli tlenowych znajdujących się przy łóżkach pacjentów.

Decyzją z 16 marca br. Wojewoda Mazowiecki polecił Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Szpital tymczasowy ma zapewnić 80 łóżek dla pacjentów z SARS-CoV-2, a do 20 kwietnia br. uruchomić dodatkowo 20 łóżek respiratorowych. Ponadto Wojewoda zaleca RSS współpracę Totalizatorem Sportowym w zakresie realizacji działań polegających na zorganizowaniu u utworzeniu szpitala tymczasowego zgodnie z wytycznymi szpitala.

Wojewoda Mazowiecki na bieżąco monitoruje liczbę miejsc w szpitalach dla osób z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2. Sukcesywnie wydawane są kolejne decyzje, w celu zwiększenia bazy łóżkowej dla pacjentów z COVID-19. Uruchomienie szpitala tymczasowego w Radomiu pozwoli na zabezpieczenie świadczeń medycznych dla mieszkańców powiatu radomskiego oraz odciąży pozostałe placówki przyjmujące pacjentów z COVID-19.

Sytuacja w szpitalach w regionie radomskim na podstawie raportów otrzymywanych z placówek przedstawia się następująco (dane z 17 marca):

  • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny – ogółem liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 / zajęte łóżka z potwierdzonym zakażeniem - 26/26
  • Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego – 147/115
  • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach – 85/73
  • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży – 15/15
  • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze – 45/46
  •  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach – 32/29
  • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku – 40/10.

Aktualnie wydawane są decyzje dla szpitali w Grójcu i Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie zostanie wyznaczonych kolejnych kilkadziesiąt miejsc dla pacjentów z COVID-19.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u