Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie

Autor: Lubelski UW 2021-03-18 19:18:14

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie otrzymało trzy nowoczesne ambulanse sanitarne. Kluczyki do nowo zakupionych karetek, członkom zespołów ratownictwa medycznego, przekazali wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk oraz marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Uroczystość poprowadził Zdzisław Kulesza, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie.

Nowe kompletnie zabudowane ambulanse sanitarne, zostały zakupione w ramach projektu „Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem środków ochrony indywidualnej na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego oraz środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych”, w ramach zadania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi ok. 1,8 mln zł, w tym: koszt zakupu ambulansów opiewających na kwotę ok. 1,5 mln zł oraz pozostała kwota przeznaczona została na zakup środków ochrony indywidulanej i środków do dezynfekcji. Zakupione ambulanse dedykowane są do transportu sanitarnego COVID-19, zespoły będą stacjonować przy Podstacji Śródmieście, ul. Spadochroniarzy 8 w Lublinie.
 
Chciałbym skierować serdeczne podziękowania dla władz województwa lubelskiego, w szczególności dla Pana Marszałka i Pana Wojewody, dzięki których działaniom zwalczanie epidemii Covid-19 na terenie województwa lubelskiego jest sprawniejsze – napisał sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska w liście do uczestników wydarzenia. Wiceminister zapewnił, że Ministerstwo Zdrowia będzie nadal wspierać ratownictwo medyczne poprzez m.in. zakup kolejnych, nowoczesnych ambulansów. – Ratownictwo to jeden z kluczowych obszarów przeciwdziałania skutkom pandemii. To właśnie jednostki ratownictwa medycznego działają na pierwszej linii frontu, a nowocześnie wyposażone ambulanse stanowią najważniejsze narzędzia, zapewniające opiekę medyczną pacjentom, których zdrowie i życie jest zagrożone – dodał.
 
Wiceminister Kraska skierował słowa uznania i podziękowania do zespołu ratownictwa Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie oraz podkreślił, że dzięki ich pracy i zaangażowaniu mieszkańcy województwa lubelskiego mogą czuć się bezpiecznie.
 
Zakup pojazdów oraz środków ochrony indywidualnej jest niezbędne do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego m.in. zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Działania te będą miały na celu przede wszystkim walkę z pandemią, ale także wzmocnienie systemu ochrony zdrowia w dłuższej perspektywie czasowej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u