Wernisaż wystawy IPN oraz 118. rocznica urodzin Józefa Czechowicza

Autor: Lubelski UW 2021-03-19 09:04:15

Na Placu Jana Kochanowskiego w Lublinie odbyło się otwarcie wystawy „Użyteczność. Patriotyczny aktywizm społeczny i działania modernizacyjne w Polsce od końca XVIII wieku do II wojny światowej”. Autorem ekspozycji jest Adrian Lesiakowski, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.

W wernisażu uczestniczyli m.in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, dyrektor Oddziału IPN w Lublinie Marcin Krzysztofik, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk oraz mieszkańcy Lublina. Do organizatorów wystawy oraz uczestników wydarzenia list skierował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
 
Słowa uznania kieruję do organizatorów wystawy, którzy przygotowując to wyjątkowe przedsięwzięcie umożliwili mieszkańcom Lublina w szczególności uczniom szkół średnich, starszych klas podstawowych oraz studentom, spojrzenie na historię naszego kraju przez pryzmat zjawisk związanych z patriotycznymi postawami Polaków od czasów stanisławowskich aż do końca międzywojnia – pisał w liście minister Czarnek.
 
Wystawa prezentowana jest po raz pierwszy w Lublinie. Składa się z 30 plansz podzielonych na trzy okresy historyczne (przedrozbiorowy, porozbiorowy, międzywojenny) oraz planszy tytułowej i dwu wstępnych. Ekspozycja ukazuje praktyczną użyteczność jednostek i grup pracujących pro publico bono z przekonania i z zaangażowaniem, daje możliwość zwiedzającym poznania głównych idei, instytucji, wydarzeń i osób zaangażowanych w opisywaną działalność oraz dostarcza materiału do dalszych skojarzeń historycznych i społecznych.
 
Po wernisażu wicewojewoda Robert Gmitruczuk udał się pod pomnik Józefa Czechowicza, poety, literata, dziennikarza i społecznika, gdzie w 118. rocznicę urodzin poety złożył kwiaty wspólnie z przedstawicielami Miasta Lublin, Muzeum im. Józefa Czechowicza i Szkoły Podstawowej im. Józefa Czechowicza.
 
Józef Czechowicz był twórcą programu poetyckiego Awangardy, redaktorem pism literackich, dziecięcych i nauczycielem. Założył grupę poetycką „Reflektor”, działającą w Lublinie w latach 1923-1925, charakteryzującą się swobodnym programem, opartym na idei spontanicznej kreacji nowych symboli, poetyckiego „carpe diem”. W początkach września 1939 r. w związku z atakiem Niemiec na Polskę, ewakuowano go wraz z innymi pracownikami Polskiego Radia ze stolicy. Dotarł z grupą dziennikarzy do Lublina, gdzie zginął od bomb Luftwaffe.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u