Otwarcie dyspozytorni medycznej w Warszawie

Autor: Mazowiecki UW 2021-03-20 09:22:37

Zgodnie z ustawą o państwowym ratownictwie medycznym od 1 stycznia 2021 r. Wojewoda odpowiada za funkcjonowanie dyspozytorni medycznych w Warszawie, Radomiu i Siedlcach, zarówno w zakresie realizacji samego zadania, jak i personelu. Dostosowując się do zapisów ww. ustawy, Wojewoda Mazowiecki, po akceptacji Ministra Zdrowia, podjął decyzję o przeniesieniu dyspozytorni medycznej w Warszawie do budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dyspozytornia została oficjalnie otwarta 19 marca 2021 r. W otwarciu udział wzięli m.in. Wiceminister Zdrowia Waldemar Kraska oraz Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Od początku roku dyspozytorzy odebrali 194 387 połączeń telefonicznych.

Wszystkie dyspozytornie na Mazowszu obsługują średnio 2 592 zgłoszenia dziennie. W 2021 r., w styczniu oraz lutym, Zespoły Ratownictwa Medycznego dysponowane zostały łącznie 69 379 razy, a w marcu 19 861 razy (stan na 15 marca). W tym samym okresie, 20 stanowisk dyspozytorskich odebrało 194 387 połączeń telefonicznych (stan na 15 marca).

- Zmiana lokalizacji z poprzedniej na obecną odbyła się bez zakłóceń. Nowa dyspozytornia ma dobrą infrastrukturę informatyczną, lepsze warunki pracy dla dyspozytorów, a to przekłada się przecież na bezpieczeństwo mieszkańców. Dziękuję dyspozytorom za ich codzienną ciężką pracę. Cały system ratownictwa pracuje teraz bardzo intensywnie, a dobrze funkcjonująca dyspozytornia wspiera jego działanie – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Przeniesienie dyspozytorni medycznej do budynku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego stworzyła dyspozytorom medycznym dobre warunki do wykonywania przez nich odpowiedzialnych obowiązków. Pracownicy tej dyspozytorni obsługują obszar m.st. Warszawy oraz powiaty okoliczne. W Warszawie i okolicach jest ponad 80 zespołów ratownictwa medycznego i tym samym zabezpieczają ponad 2 mln ludności. Na co dzień w jednostce w Warszawie pracuje 10 dyspozytorów przyjmujących, 4 dyspozytorów dysponujących karetki do wezwań oraz dyspozytor główny, który koordynuje pracę całej dyspozytorni.

W dyspozytorni medycznej w Warszawie zastosowano najnowsze technologie, poprawiające ergonomię pracy dyspozytorów, zapewniające bezpieczeństwo danych oraz samego działania SWD PRM. Przestrzeń pracy dyspozytorów zwiększa się z obecnie użytkowanych ok 105 m2 do niecałych 300 m2. Przy dyspozytorni znajdują się dwie serwerownie. W sali operatorskiej pracuje non stop ponad 50 komputerów, niezbędnych dla prawidłowej obsługi zgłoszeń alarmowych.

Nowe rozwiązania informatyczne są stosowane od 2017 r. Dyspozytornie, które funkcjonują w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego obsługują zgłoszenia za pomocą jednolitego dla całej Polski systemu informatycznego (System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego). SWD PRM służy do obsługi zgłoszeń przez dyspozytora medycznego oraz realizacji zleceń przez zespoły ratownictwa medycznego. Udostępnia informacje m.in. o lokalizacji osoby wzywającej, lokalizacji na mapie wprowadzonego adresu, wolnym zespole ratownictwa medycznego. System Wspomagania Dowodzenia umożliwia dysponowanie karetek spoza własnego województwa w sytuacji braku innego wolnego zespołu ratownictwa medycznego. Połączenia z terenu Mazowsza były wielokrotnie obsługiwane przez dyspozytorów medycznych spoza województwa. Obsługa przebiegała sprawnie, bez zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego. Nie odnotowano również, żeby obecna sytuacja epidemiologiczna wpłynęła na obsługę zgłoszeń przez dyspozytorów medycznych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u