Nielegalnie przez zieloną granicę

Autor: MSWiA 2021-03-23 07:57:54

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwóch nielegalnych migrantów oraz organizatora ich wyprawy.

Patrol  funkcjonariuszy z  Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie zatrzymał w pobliżu granicy państwowej trzech mężczyzn. Okazało się, że wszyscy byli obywatelami Ukrainy. Dwóch z nich  nie posiadało przy sobie dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce. Oświadczyli, że przekroczyli granicę z zamiarem podjęcia zatrudnienia w Polsce lub w Niemczech. Trzeci z mężczyzn przyjechał samochodem po ich odbiór. Z dokumentów pobytowych, które okazał wynikało, że przebywał w naszym kraju zgodnie z prawem. W sprawie wszczęto postepowanie przygotowawcze. Obywatel Ukrainy podejrzany o organizowanie nielegalnej migracji po zakończeniu wobec niego czynności procesowych został zwolniony. Na poczet przyszłej kary zabezpieczono ujawnione przy mężczyźnie środki finansowe w kwocie 850 euro. Organizowanie innym osobom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom usankcjonowane jest karą pozbawienia wolności do 8 lat. Cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę państwową przekazano służbom granicznym Ukrainy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u