Lubelskie obchody imienin marszałka Józefa Piłsudskiego

Autor: Lubelski UW 2021-03-25 08:30:53

Tradycja corocznego świętowania dnia imienin marszałka Józefa Piłsudskiego, przypadająca na dzień 19 marca, wpisała się na stałe w kalendarz Lublina. Z tej okazji wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, w imieniu wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, prezydenta miasta Lublin Krzysztofa Żuka i marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, złożył kwiaty pod pomnikiem marszałka na Placu Litewskim w Lublinie.

Organizatorami lubelskich uroczystości był Związek Piłsudczyków, Jednostka Strzelecka 2010 Lublin im. płk. Emila Czaplińskiego ZS Strzelec OSW oraz Związek Oficerów Rezerwy RP Okręg Lublin.
 
Tradycja uroczystego obchodzenia imienin marszałka narodziła się jeszcze w okresie I wojny światowej. W okresie II Rzeczpospolitej dzień ten również obchodzony był w sposób bardzo podniosły, W uroczystościach, które były dowodem szacunku oraz czci, jakim go otaczano, uczestniczyły władze państwa, wojsko, ale również szerokie rzesze społeczeństwa.
 
Zwyczaj publicznego świętowania imienin marszałka zapoczątkowali legioniści w 1915 roku. Swoje pierwsze wojenne imieniny spędzał Piłsudski w sztabie brygady w Grudzynach. W prezencie otrzymał zegarek z dedykacją: Kochanemu Komendantowi Józefowi Piłsudskiemu w dniu imienin – korpus oficerski, rok później dostał od oficerów swojego sztabu ryngraf z Matką Boską Ostrobramską, a od 5 pułku piechoty statuetkę legionisty, autorstwa Włodzimierza Koniecznego.
 
Józef Piłsudski był jedną z najwybitniejszych postaci w historii narodu polskiego. Zapisał się w pamięci Polaków jako założyciel Legionów Polskich, pierwszy marszałek Polski i naczelnik państwa, mąż stanu i patriota. Miał konkretny wkład w odzyskanie po 123. latach niepodległości przez Polskę.
 
Pod koniec życia Józef Piłsudski lubił spędzać imieniny wśród rodziny w Wilnie, które było jego ukochanym miastem. Zmarł 12 maja 1935 roku. W czasie uroczystości pogrzebowych na Wawelu prezydent RP Ignacy Mościcki mówił: Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroń jego nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą doli naszej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u