O Narodowym Spisie Powszechnym 2021 w kontekście mniejszości narodowych i etnicznych

Autor: Podlaski UW 2021-03-25 08:40:07

We wtorek (23.03) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się wideokonferencja, podczas której przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Białymstoku, wojewoda podlaski oraz pełnomocnik wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych przedstawili szczegóły zbliżającego się Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 samorządowcom oraz organizacjom pozarządowym reprezentującym mniejszości.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpocznie się w całym kraju 1 kwietnia i planowany jest do 30 czerwca. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, udział w Spisie jest obowiązkowy. Aby zwiększyć efektywność pozyskiwania danych, Podlaski Urząd Wojewódzki i Urząd Statystyczny w Białymstoku podejmują działania promocyjne wśród mieszkańców regionu.

We wtorek (23.03) w PUW zorganizowano wideokonferencję dla samorządów, na terenie których mieszkają mniejszości narodowe lub etniczne oraz organizacji pozarządowych. Dyrekcja Urzędu Statystycznego w Białymstoku oraz wojewoda podlaski poinformowali uczestników, w jaki sposób będzie można wziąć udział w tegorocznym spisie i na jakie pytania trzeba będzie udzielić odpowiedzi. Szczególny nacisk położono na kwestię pytań o narodowość i język ojczysty.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin: Bielsk Podlaski, Orla, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka, Puńsk, Czeremcha, Sejny, organizacji: Litewskiego Towarzystwa św. Kazimierza w Sejnach, Stowarzyszenia Litwinów w Polsce, Fundacji Tatarskie Towarzystwo Kulturalne, Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego oraz mediów: Białoruskiego Radia Racja i Polskiego Radia Białystok.

Wyniki spisu powszechnego umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. W przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u