Wizyta Wicewojewody w Powiecie Ostrołęckim

Autor: Mazowiecki UW 2021-03-29 09:10:50

Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski podczas wizyty w powiecie ostrołęckim wręczył odznaczenia państwowe dla zasłużonych w transporcie, a następnie wziął udział w otwarciu dróg powiatowych dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. W wydarzeniach uczestniczył również Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Grabowski oraz przedstawiciele samorządów.

Wizyta Wicewojewody w powiecie ostrołęckim rozpoczęła się od spotkania z Edytą, podopieczną Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce, która została wyróżniona w konkursie „Świąteczna Kartka Wojewody”.

Następnie Wicewojewoda udał się na uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych dla zasłużonych w transporcie.

Odznaczenia otrzymali:

  1. Andrzej Krupa – Medal Za Długoletnią Służbę
  2. Tadeusz Dobek – Medal Za Długoletnią Służbę

 

Następnie Wicewojewoda udał się do miejscowości Chudek, gdzie odbyło się otwarcie przebudowanych dróg powiatowych na terenie gminy Lelis i Kadzidło, które zostały dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych:

  • nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba,
  • nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady,
  • nr 2536W od drogi 53 – Obierwia – Chudek  – Baranowo

Kwota dofinansowania to 11,8 mln zł. W ramach zadania wyremontowano odcinki drogi o łącznej długości 12,38 km. Powstała jezdnia z nawierzchnią bitumiczną  o szerokości 6 m, której szerokość  pasa ruchu wyniosła 3 m. Wykonano pobocza utwardzone oraz zbudowano  chodniki dla pieszych o łącznej długości 525 m. W ramach rozbudowy i przebudowy wykonano 8 skrzyżowań. Nawierzchnię oznakowano znakami poziomymi i ustawiono oznakowanie pionowe  wyższej generacji oraz namalowano przejścia dla pieszych.

Wizyta Wicewojewody w powiecie ostrołęckim zakończyła się wizytą w miejscowości Troszyn, gdzie odbyło się otwarcie przebudowanych dróg powiatowych na terenie gminy Troszyn i Rzekuń, które zostały dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych:

  • nr 2554 W Troszyn – Zabiele,
  • nr 2559 W Zamość – Gostery – granica województwa (Głębocz) ,
  • nr 2591 W Ołdaki – Przytuły Stare – Laskowiec  

Kwota dofinansowania to 9,4 mln zł. W ramach zadania wyremontowano odcinki drogi o łącznej długości 9,1 km. Powstała jezdnia z nawierzchnią bitumiczną  o szerokości od 5,5 m do  6 m przy szerokości pasa ruchu od 2,75 m  do 3 m.  Wykonano pobocza utwardzone oraz chodniki  dla pieszych o łącznej długości 149 m. W ramach rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych zbudowano 4 skrzyżowania. Inwestor wykonał oznakowanie poziome oraz oznakowanie pionowe z folii odblaskowej wyższej generacji oraz przejścia dla pieszych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u