Kaczory chcą być miastem

Autor: Wielkopolski UW 2021-04-02 20:49:56

Wojewoda wielkopolski zarekomendował pozytywnie do ministra spraw wewnętrznych i administracji wniosek rady gminy o nadania statusu miasta miejscowości Kaczory.

Mam nadzieję, że zmiana statusu miejscowości przyczyni się do dalszego rozwoju, który będzie służył wszystkim mieszkańcom gminy – mówi wojewoda Michał Zieliński.

 

Gmina Kaczory składa się z 12 wsi sołeckich, którą zamieszkuje blisko 8 tys. osób. W samej wsi sołeckiej Kaczory mieszka 2 tys. 878 osób. Miejscowość Kaczory stanowi główny ośrodek gminy. Działalność rolnicza na terenie wsi zanika, a jej mieszkańcy znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki – w większości poza rolnictwem - w gminie Kaczory, Chodzieży, Pile. Mimo, że Kaczory są wsią sołecką, posiadają wszystkie cechy ośrodka miejskiego, a dzięki staraniom mieszkańców i władz samorządowych miejscowość utrzymuje charakter centrum społeczno-gospodarczego gminy.

 

W sprawie zmiany statusu gminy przeprowadzono konsultacje. Blisko 70 proc. mieszkańców gminy, które wzięły udział  w konsultacjach opowiedziało się za nadaniem miejscowości Kaczory statusu miasta.

Prawa miejskie nadawane są przez premiera RP w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u