Nieformalne posiedzenie Rady JHA w Słowenii

Autor: MSWiA 2021-07-16 06:52:03

Ministrowie Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej spotkali się dziś (15 lipca br.) w Słowenii na nieformalnym posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Polskę reprezentował wiceminister Bartosz Grodecki.

Dyskusja skupiła się na kwestiach zwalczania przestępczości, migracyjnych oraz planowanej reformy strefy Schengen. Ministrowie omówili m.in. problem rosnącej przestępczości w sieci internetowej. Polska konsekwentnie opowiada się za stosowaniem wszelkich dostępnych metod i środków oraz aktywnej współpracy państw członkowskich UE, Agencji Europol i państw trzecich, w tym krajów Bałkanów Zachodnich, ukierunkowanej na przeciwdziałanie i zwalczanie tego problemu.

Omówione kwestie migracyjne dotyczyły dalszych prac nad Paktem w sprawie Migracji i Azylu, mając na uwadze obecny brak porozumienia państw członkowskich w odniesieniu do zagadnień solidarności i relokacji. Strona polska podkreśliła, że należy kontynuować prace nad paktem i jednocześnie wdrażać elementy, co do których państwa członkowskie są zgodne, tj. efektywną politykę powrotową UE czy wzmożoną współpracę z krajami trzecimi w zakresie readmisji, tak aby zmniejszyć liczbę nielegalnych migrantów. Ministrowie wyrazili zaniepokojenie wykorzystywaniem nielegalnej migracji jako narzędzia wrogiej presji politycznej na państwa członkowskie UE. Litwa przedstawiła aktualną sytuację na granicy z Białorusią oraz nawiązała do potrzeb w dziedzinie recepcji migrantów. W tym celu wystąpiła z formalnym wnioskiem o pomoc materialną do UE, w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Agencja Frontex przy udziale Polski przygotowuje kolejne działania wspierające służby litewskie na granicy Litwy i Białorusi. Polska zadeklarowała kontynuację zaangażowania w pomoc Litwie, poprzez agencje UE oraz w ramach współpracy bilateralnej.

Dyskutowano również na temat ogłoszonej w czerwcu Strategii Schengen oraz propozycji zmian Kodeksu Granicznego Schengen, które mają być przedstawione jesienią tego roku. Zaproponowany w strategii kierunek działań ma na celu usprawnienie funkcjonowania strefy i zwiększenie bezpieczeństwa w jej obrębie.

Kolejne posiedzenie Rady JHA odbędzie się w październiku br. w Luksemburgu.

Fot. Oficjalna strona Słoweńskiej Prezydencji w Radzie UE

© 2018 Super-Polska.pl stat4u