XX Ogólnopolska Pielgrzymka Żołnierzy-Górników

Autor: Kujawsko-Pomorski UW 2021-07-18 09:57:44

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz wziął udział w XX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Żołnierzy-Górników do Sanktuarium NMP w Licheniu. Uroczystości były związane z jubileuszem 30-lecia Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników.

Przedstawiciel rządu w terenie podkreślił, jak ważna jest pamięć o Polakach, którzy zostali poddani komunistycznym represjom.

Reżim komunistyczny, który dławił nasz kraj przez dziesięciolecia, miał wiele obliczy. Jednym z najbardziej ponurych były Wojskowe Bataliony Pracy Przymusowej działające w latach 1949-1959. Wcielano do nich wielu młodych Polaków. Jesteśmy winni im miejsce w zbiorowej pamięci narodu

- mówił.

W tym roku Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników obchodzi swoje 30-lecie. Organizacja powstała w 1991r. Jej misją jest opowiedzenie prawdy o tragicznym losie młodych mężczyzn skazanych na katorgę w kopalniach i kamieniołomach.

Szacuje się, że w okresie funkcjonowania Wojskowych Górniczych Batalionów Pracy na ciężkie roboty w kopalniach węgla kamiennego, rud uranu i w kamieniołomach skazano ponad 200 tysięcy młodych Polaków. Przetrzymywani w nieludzkich warunkach zamkniętych obozów pracy, masowo umierali w wyniku chorób.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u