77. rocznica likwidacji niemieckiego więzienia na Zamku w Lublinie

Autor: Lubelski UW 2021-07-23 09:34:02

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk złożył wieńce pod pomnikiem więźniów Zamku Lubelskiego na cmentarzu przy ul. Lipowej oraz w Mauzoleum w baszcie na Zamku Lubelskim i uczestniczył we mszy św. w Kaplicy Trójcy Świętej upamiętniając w ten sposób 77. rocznicę likwidacji niemieckiego więzienia na Zamku w Lublinie.

Zamordowanych tu zostało blisko 300 osób, którzy walczyli z niemieckim najeźdźcą. To akt barbarzyństwa dokonany 22 lipca 1944 r. przez niemiecką Służbę Bezpieczeństwa, przez gestapo. Dzień wcześniej, właśnie z Zamku Lubelskiego wywieziono i zamordowano na Majdanku ponad 1150 osób. To był symbol tego, że uciekający Niemcy chcą zatrzeć, zlikwidować wszystkich żyjących świadków tego barbarzyństwa – mówił wicewojewoda Robert Gmitruczuk.
 
Dzisiejszy dzień to tragiczna karta w historii Lublina i Lubelszczyzny. Upamiętniamy dziś wszystkich, którzy zostali w bestialski sposób zamordowani przez tych, którzy chcieli później uniknąć odpowiedzialności za zbrodnie, które były dokonywane od 1 września 1939 r. 22 lipca 1944 r. świadczy o tym, że winniśmy kultywować pamięć o tych, którzy oddali życie za to, żeby Polska była wolna – dodał wicewojewoda. 
 
Masowe rozstrzeliwania na Zamku Lubelskim rozpoczęto na kilka dni przed opuszczeniem Lublina przez Niemców. Akcja likwidacji więźniów rozpoczęła się od transportu części skazańców z Zamku na Majdanek. 22 lipca przybył na Zamek oddział egzekucyjny. Jako pierwszych rozstrzelano Żydów w sali krawieckiej o numerze 35, w tym kobiety i dzieci. Więźniów doprowadzono z cel 8 i 9. Gdy celę 35 zapełniono ciałami, egzekucję przeniesiono do celi 34. Rozstrzeliwano też na dziedzińcu, w celach i na korytarzu więziennym.
 
Oddział gestapowców opuścili Zamek, pozostawiając resztę więźniów przy życiu. Strażnicy polscy otworzyli cele, uwalniając około tysiąca osób. Po ucieczce Niemców Zamek wypełnił tłum lublinian. Na dziedzińcu i w celach leżały stosy ciał. Wśród ofiar, z których większość miała rany postrzałowe czaszki, odnaleziono jeszcze żyjących. Z ponad 300 osób zamordowanych 22 lipca, 127 zostało pogrzebanych u podnóża Zamku 28 lipca 1944 r.
 
Historia zatoczyła koło, bo po jednym najeźdźcy przyszedł kolejny – sowiecki, który również więził i mordował na Zamku Lubelskim do 1954 r. Zamek Lubelski to tragiczny symbol, który winniśmy wspominać, przekazywać kolejnym pokoleniom. Pokazujemy tym, że człowiek człowiekowi zgotował ten los – podkreślał wicewojewoda lubelski.  
 
Więzienie funkcjonujące na Zamku Lubelskim było jednym z najcięższych w kraju. Zostało zlikwidowane w lutym 1954 r.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u