Gmina Warka: otwarcie Klubu „Senior+” w Piasecznie

Autor: Mazowiecki UM 2021-07-27 09:16:06

23 lipca br. w Piasecznie, w Gminie Warka, odbyło się uroczyste otwarcie Klubu „Senior+”. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Burmistrz Warki Dariusz Gizka, Zastępca Burmistrza Teresa Knyzio oraz Kierownik Delegatury Kierownika Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Krzysztof Murawski.

20 maja 2020 r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Warka zostało zawarte porozumienie na „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w Piasecznie”, w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 20215-2020 Edycja 2020. 

Nowy Klub jest usytuowany w Piasecznie, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, w którym może się spotkać 15 seniorów. Budynek został ocieplony, wykonano instalację gazową, centralne ogrzewanie wraz z piecem, wyremontowano również podłogi oraz wyposażono kuchnię. Budynek został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Gmina Warka otrzymała dotację na utworzenie tego ośrodka w wysokości: 143 651,20 zł. Ostatecznie wykorzystała dotację w wysokości: 134 056,13 zł. Ponadto na zadanie przeznaczyła 45 800,00 zł środków własnych. 
Obecnie na terenie Gminy Warka funkcjonują także kluby „Senior+” w Michalczewie i Starej Warce.

Łącznie na Mazowszu funkcjonują 133 placówki, w tym 36 Dziennych Domów „Senior+” oraz 97 Klubów „Senior+”. W 2021 r. powstało 12 nowych placówek, w tym 2 Dzienne Domy i 10 Klubów „Senior+”.

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 zakłada wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych określonych w ustawie o pomocy społecznej. Celem skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego programu „Senior+” jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci Dziennych Domów oraz Klubów „Senior+”. Program ma na celu w szczególności wsparcie seniorów  (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb w środowisku lokalnym.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u