W śląskim sanepidzie możliwa będzie szybka identyfikacja mutacji koronawirusa

Autor: Śląski UW 2021-08-10 21:14:00

Główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz śląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Grzegorz Hudzik mówili dziś w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach o nowoczesnym systemie sekwencjonowania genomu koronowirusa SARS-CoV-2, w który wyposażona została Interdyscyplinarna Pracownia Diagnostyki Molekularnej śląskiego sanepidu. Dzięki nowemu sprzętowi jest to jedna z sześciu placówek Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce, gdzie możliwa będzie szybka i pełna identyfikacja różnych wariantów SARS-CoV-2, a także wykrycie nowych, jeszcze niezidentyfikowanych odmian wirusa.

 Przez te 18 miesięcy pandemii środek ciężkości był postawiony właśnie na Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, gdzie znaczenie Inspekcji Sanitarnej jest niewyobrażalne. W kontekście cyfryzacji, w aspekcie dofinansowania w stacji w Katowicach można śmiało powiedzieć, że sprzęt, który tu się znajduje, do rozpoznawania sekwencji wirusa SARS-2 należy do najlepszych sprzętów na świecie. Nie daje to nam wyjątkowej przewagi konkurencyjnej, ale daje poczucie dużego bezpieczeństwa pod kątem podejmowania kolejnych kroków na poziomie wojewódzkim, regionalnym czy też na poziomie centralnym, rządowym – mówił wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Nowoczesny system oparty jest na innowacyjnej technologii NGS (Next Generation Sequencing – sekwencjonowanie nowej generacji), która pozwala poznać sekwencje, czyli kolejność poszczególnych nukleotydów genomu wirusa. Umożliwi to szybką identyfikację wariantów alertowych koronawirusa, do których zaliczamy m. in. wariant Alfa czy Delta, wykrycie jeszcze niezidentyfikowanych wariantów wirusa, a  także innych zagrożeń epidemicznych mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla populacji województwa śląskiego. Zakupiony ze środków Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego sprzęt pozwoli na samodzielnie prowadzenie badań, a tym samym zapewnienie szybkiego i odpowiadającego na wyzwania związane z pojawieniem się mutacji alarmowych nadzoru epidemiologicznego. Wszystkie laboratoria covidowe funkcjonujące w województwie śląskim będą miały możliwość przekazywania dodatnich próbek do identyfikacji wariantów wirusa SARS-CoV-2.

Warto dodać, że wdrożenie innowacyjnych technologii badawczych jest aktualnie możliwe dzięki zmianom, jakie dokonały się w minionym roku w infrastrukturze i wyposażeniu laboratorium WSSE w Katowicach, a środki na to przedsięwzięcie zostały przekazane przez Wojewodę Śląskiego.

Po dzisiejszym briefingu prasowym uczestnicy wydarzenia mieli okazję obejrzeć Pracownię Diagnostyki Molekularnej i sprzęt laboratoryjny służący do badań diagnostycznych w kierunku wykrycia materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 oraz sekwencjonowania.

/z wykorzystaniem materiałów WSSE w Katowicach/

© 2018 Super-Polska.pl stat4u