Komisja sejmowa rozpatrzyła projekt ustawy dot. cudzoziemców

Autor: MSWiA 2021-09-15 09:48:06

Pomagamy uchodźcom, którym grozi śmierć, tortury i prześladowania. Nie będziemy jednak przyjmować migrantów socjalnych, których podsyła nam Łukaszenka. To są ludzie, którzy mają prawo przebywać bezpiecznie na Białorusi – powiedział wiceminister Maciej Wąsik podczas dzisiejszego (14 września br.) posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Komisja rozpatrywała dziś rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ta ustawa jest zgodna z przepisami unijnymi. Komisja Europejska wspiera nasze działania na granicy

– powiedział wiceminister Maciej Wąsik.

Zachęcamy wszystkich tych, którzy szukają ochrony w Polsce, żeby zgłaszali się do naszych konsulatów. Obywatel Białorusi prześladowany na Białorusi będzie musiał mieć rozpatrzony wniosek o pomoc międzynarodową

– zapewnił. Jak dodał, ustawa daje jednak możliwość zapobiegania nielegalnym przekroczeniom granicy.

Nowe uregulowania mają na celu dostosowanie przepisów prawa krajowego do aktualnej sytuacji migracyjnej występującej na granicy zewnętrznej UE. Chodzi m.in. o usprawnienie przeprowadzania postępowań w sprawie nielegalnego przekroczenia granicy zewnętrznej UE, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochronie porządku publicznego.

Osobom, które potrzebują ochrony międzynarodowej, zostanie zapewniony dostęp do bezpiecznych i skutecznych procedur uchodźczych. Zmiany mają także zapobiegać nadużywaniu wyżej wymienionych procedur wyłącznie w celu przekroczenia granicy Schengen i dalszej nielegalnej migracji.

W przypadku, gdy cudzoziemiec zostanie zatrzymany niezwłocznie po przekroczeniu, wbrew przepisom prawa, granicy zewnętrznej UE, jego wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej zostanie pozostawiony bez rozpoznania. To rozwiązanie nie będzie dotyczyło sytuacji, gdy cudzoziemiec przybył do Polski z terytorium, na którym jego życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia poważnej krzywdy. W takim przypadku osoba ta będzie musiała przedstawić wiarygodne przyczyny nielegalnego wjazdu na terytorium RP i złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej niezwłocznie po przekroczeniu granicy.

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych przyjęła projekt ustawy. Wśród przegłosowanych poprawek znalazł się m.in. zapis wprowadzający zmiany także w ustawie o ochronie granicy państwowej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u