Odznaczenia dla zasłużonych

Autor: Śląski UW 2021-10-25 09:53:57

Dziś w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Krzyże Zasługi kilkudziesięciu zasłużonym mieszkańcom województwa śląskiego. Odznaczenia otrzymali lekarze, pielęgniarki, pracownicy służby zdrowia, a także osoby zasłużone na rzecz ochrony zdrowia publicznego, zwalczania zagrożeń biologicznych oraz krwiodawstwa. Aktu dekoracji dokonał wicewojewoda śląski Robert Magdziarz.

Gratulując odznaczonym, wicewojewoda podkreślał, jak ważne znaczenie dla społeczeństwa ma ich praca, szczególnie w dobie pandemii koronawirusa.– Myślę, że przyznane przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę odznaczenia będą odzwierciedleniem tej troski i ciężkiej pracy, jaką Państwo włożyli w ostatnim okresie swojej działalności zawodowej – powiedział wicewojewoda.

Krzyż Zasługi to odznaczenie ustanowione w 1923 roku. Nadawane jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyże Zasługi mogą być nadane tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo.
Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie:
I stopień Złoty Krzyż Zasługi,
II stopień Srebrny Krzyż Zasługi,
III stopień Brązowy Krzyż Zasługi.

Dzisiejszą uroczystość, która rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego, uświetnił występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u