Kompostownik – przyjazny dla środowiska i domowego budżetu

Autor: UM Lublin 2021-11-27 08:32:42

Zachęcamy mieszkańców do zakładania przydomowych kompostowników. To ukłon w stronę środowiska naturalnego a także zmniejszenie opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Obecnie na terenie Lublina deklarację o posiadaniu kompostownika złożyło 566 gospodarstw domowych.

 

Osoby kompostujące we własnym zakresie bioodpady kuchenne oraz części roślin z przydomowych ogródków, mogą skorzystać z ulgi w opłacie w wysokości 5 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. Do przyjęcia takiego rozwiązania zachęcamy zwłaszcza osoby posiadające duże ogrody i trawniki, z których skoszoną trawę, zebrane liście czy części roślin można we własnym zakresie zagospodarować i  wykorzystać jako ekologiczny nawóz – mówi Marta Smal-Chudzik, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska.

 

Możliwość zmniejszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po warunkiem kompostowania bioodpadów została wprowadzona uchwałą Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. Właściciel domu jednorodzinnego powinien w deklaracji składanej do Urzędu poinformować, że korzysta z kompostownika. Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie uprawniała do naliczenia niższej opłaty można złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Zana 38 lub w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców. Można też wysłać pocztą na adres: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin.

 

Do kompostowania powinny trafiać odpady kuchenne takie jak skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty, resztki owoców i warzyw, a także resztki roślinne – pozostałości po cięciu, pieleniu, koszeniu trawnika. Do kompostownika nie wolno wrzucać odpadów pochodzenia zwierzęcego jak kości i mięso – te odpady powinny trafiać do pojemników na odpady zmieszane.


Jednocześnie przypominamy, że deklaracja posiadania przez mieszkańców kompostowników i kompostowania w nim bioodpadów podlega weryfikacji. Aktualnie na terenie Miasta trwają kontrole kompostowników prowadzone przez pracowników Urzędu i funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Lublin. Ich celem jest przede wszystkim sprawdzenie faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów, zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty. Właściciele nieruchomości, którzy korzystają z ulgi za kompostownik, a nie kompostują, lub też uniemożliwią przeprowadzenie kontroli, muszą liczyć się z możliwością utraty zwolnienia w części z opłaty oraz nałożenia mandatu karnego. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie mogło nastąpić dopiero po upływie 6 miesięcy.


Zasady dotyczące posiadania kompostowników przydomowych przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na teremie miasta Lublin.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u