Zabezpieczenie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem

Autor: Małopolski UW 2021-02-12 09:40:38

Organizacja zabezpieczenia Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem była tematem doraźnego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwołanego przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę. Puchar odbędzie się w dniach 12-14 lutego. Zawody te zawsze cieszą się wielkim zainteresowaniem kibiców, jednak ze względu na aktualną sytuację epidemiczną (podobnie jak zorganizowane w styczniu) nie mogą się one odbyć się z udziałem publiczności.

Podczas posiedzenia omówiono kwestie związane m.in. z przygotowaniem organizatora do przeprowadzenia zawodów, jak i z działaniami operacyjnymi wszystkich zaangażowanych służb oraz wsparciem ze strony samorządu zakopiańskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Zakopanem, Burmistrza Miasta i Gminy Zakopane, Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym PKP PLK S.A. w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem, Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem oraz dyrektorzy wydziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita postawił służbom zadanie nawiązania ścisłej współpracy i wzmożenia działań w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego i porządku publicznego. Ponadto ze względu na zmianę obostrzeń związanych z COVID-19, prognozowane trudne warunki pogodowe, jak również możliwy zwiększony ruch turystyczny, wojewoda polecił służbom odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg oraz szlaków kolejowych, aby wzmogły nad nimi nadzór i były w gotowości do podjęcia natychmiastowych działań.

- Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie bezpiecznych zawodów Pucharu Świata. W tym roku nie możemy jeszcze dopingować skoczków, ale miejmy nadzieję, że niebawem będzie to możliwe. Proszę o wzmożoną czujność, ścisłą współpracę i wymianę informacji – podkreślił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wszystkie służby uczestniczące w posiedzeniu potwierdziły pełną gotowość sił i środków do prowadzenia zintensyfikowanych działań, także w trudnych, zimowych warunkach.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u