Porozumienie KUL i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Autor: Mat. prasowe KUL 2021-03-25 08:18:41

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski podpisał porozumienie o współpracy naukowo - dydaktycznej z Wyższą Szkoła Policji w Szczytnie. Gwarantuje ono między innymi wspólne badania i projekty naukowe, szczególnie jeśli chodzi o kryminologię, o utworzenie której stara się uniwersytet.

Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, insp. dr hab. Iwona Klonowska, prof. WSPol podkreśliła, że uczelnie mają w planach projekty naukowe oraz publikacje, współorganizację konferencji, seminariów i sympozjów, a także wymianę studentów oraz kadry naukowej.

Podpisany został także list intencyjny w sprawie współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Szczytna Krzysztofem Mańkowskim. Przyszła współpraca obu instytucji dotyczyć będzie organizacji „Ogólnopolskich Dni Sienkiewiczowskich” w Szczytnie. Projekt ma promować osobę i dzieła jednego z najpopularniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i XX wieku, pierwszego polskiego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1905 r.) – Henryka Sienkiewicza. Noblista przebywał w Szczytnie w 1908 r. w związku z publikowaniem w lokalnej gazecie fragmentów „Krzyżaków”. Zamek w Szczytnie uczynił w tej powieści siedzibą komtura krzyżackiego, co przybliżyło miasto szerokiemu gronu czytelników. - Ze strony KUL w projekcie uczestniczyć będą m.in. pracownicy Instytutu Literaturoznawstwa. Warto przy tym zaznaczyć, że na KUL badania nad polską literaturą prowadzone są od ponad 100 lat – podkreśla rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u