Gloria Artis dla pracowników Muzeum Lubuskiego

Autor: Lubuski UW 2021-04-18 09:36:19

Wojewoda lubuski Władysław Dajczak w imieniu ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu wręczył medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” wieloletnim pracownikom Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. Uroczystość łączy się z Międzynarodowym Dniem Ochrony Zabytków, który obchodzony jest 18 kwietnia.

Janusz Michalski i Stanisław Sinkowski, długoletni pracownicy Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, zostali uhonorowani przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego na mocy art. 7 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w Muzeum Lubuskim. Medale w imieniu ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu wręczył wojewoda Władysław Dajczak.

–  Dzisiejsza uroczystość łączy się z obchodzonym 18 kwietnia Międzynarodowym Dniem Ochrony Zabytków, który został wpisany przez UNESCO jako wydarzenie kulturowe o znaczeniu światowym. Ten dzień ma pokazywać znaczenie dziedzictwa kulturowego, najważniejszych zabytków, ale też ma właśnie pokazać ludzi, którzy są bardzo istotni dla ochrony dziedzictwa kulturowego czy ochrony zabytków – powiedział wojewoda Władysław Dajczak.

–  Dzisiaj mam wielki zaszczyt w imieniu premiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotra Glińskiego przekazać Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dwóm bardzo zasłużonym pracownikom Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, którzy ponad 40 lat dbają o to, aby to dziedzictwo kulturowe było pokazywane i zabezpieczane – podkreślił wojewoda.

Uhonorowani Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

  • Janusz Michalski - w Muzeum Lubuskim pracował 40 lat (1981-2021) na różnych stanowiskach, również kierowniczych. Historyk sztuki, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kustosz muzealny. Zajmował się przede wszystkim sztuką dawną. Kurator wielu wystaw, autor artykułów i opracowań naukowych. Specjalizuje się w europejskim rzemiośle artystycznym z przełomu XIX i XX w., pasjonuje się sztuką ikoniczną.
  • Stanisław Sinkowski -  zatrudniony w Muzeum Lubuskim od 44 lat, archeolog, kustosz, aktualnie kierownik Działu Archeologii, absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, kurator wielu wystaw, m.in. "Archeologia niebiańska" prezentującej zabytki wydobyte z ziemi nagromadzonej w pachach sklepienia kruchty podwieżowej po pożarze w gorzowskim kościele katedralnym, autor wielu artykułów i opracowań naukowych. 

Wystawa "Dwa dokumenty - dwie epoki"

Przy okazji wizyty w Muzeum Lubuskim wojewoda Władysław Dajczak obejrzał aktualnie prezentowaną wystawę "Dwa dokumenty - dwie epoki".

W 2016 roku, w Gorzowie Wielkopolskim w związku z budową ronda u zbiegu ulic gen. Władysława Sikorskiego, Dworcowej i Orląt Lwowskich, podjęto decyzję o przesunięciu pomnika Adama Mickiewicza. W październiku 2019 roku został on zdemontowany. 10 lutego 2020 roku, podczas rozbiórki jego postumentu, odkryta została metalowa tuba. Znajdowały się w niej dwa akty erekcyjne. Starszy, z 1945 roku, dotyczy niezrealizowanego pomnika Wolności. Natomiast akt z 1957 roku dotyczy budowy pomnika Adama Mickiewicza.

W tym roku z okazji Dnia Pioniera Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta przygotowało wystawę pt. „Dwa dokumenty – dwie epoki”, na której zaprezentowane zostały oba akty erekcyjne. Dokumenty poddano pieczołowitym pracom konserwatorskim i restauratorskim, więc po raz pierwszy są pokazane szerszej publiczności. Ponadto na ekspozycji można zobaczyć muzealia, ilustrujące ideę budowy pomnika Wolności i historię powstania pomnika Adama Mickiewicza.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u