W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU BUDOWY 100 OBWODNIC NA PODKARPACIU POWSTANĄ KOLEJNE INWESTYCJE

Autor: Podkarpacki UW 2021-04-25 09:30:54

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zatwierdził programy inwestycji dla obwodnic Jasła, Pilzna, Brzostka i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73.

O szczegółach poinformowano 22 kwietnia podczas wideokonferencji prasowej, w której uczestniczyła wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka. 

Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargów na opracowanie Koncepcji Programowej dla każdej z obwodnic. Aktualnie  prowadzone są prace przygotowawcze mające na celu wybór potencjalnych wariantów ich przebiegu. Trwa także procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej.

Nowe obwodnice, o łącznej długości ponad 25 km, powstaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Obwodnica Pilzna

Obwodnica Pilzna będzie drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 2,6 km. W ramach inwestycji powstaną skrzyżowania jednopoziomowe (ronda), odcinki dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, obiekty inżynierskie (1 most, 1 wiadukt), urządzenia ochrony środowiska, oświetlenie drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obwodnica Brzostka i Kołaczyc

Nowa trasa będzie drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 13,4 km. W ramach inwestycji powstaną skrzyżowania jednopoziomowe (ronda), odcinki dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, obiekty inżynierskie (8 mostów i 1 wiadukt), urządzenia ochrony środowiska, oświetlenie drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obwodnica Jasła

Obwodnica będzie drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 9,1 km, w tym 6,6 km drogi po nowym śladzie oraz 2,5 km rozbudowy istniejącej DK73.  W ramach inwestycji powstaną skrzyżowania jednopoziomowe (ronda), odcinki dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, obiekty inżynierskie (1 most, 2 wiadukty), urządzenia ochrony środowiska, oświetlenie drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnic: Jasła, Pilzna, Brzostka i Kołaczyc jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo jazdy dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. DK73 łączy korytarz transportowy DK94/A4 z drogą krajową nr 28, stanowiącą główny kręgosłup komunikacyjny południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Dzięki realizacji obwodnic nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, ograniczona zostanie emisja spalin i hałas. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

W ramach rządowego Programu na Podkarpaciu powstanie łącznie osiem obwodnic:

  • Kolbuszowej w ciągu DK9,
  • Nowej Dęby w ciągu DK9,
  • Miejsca Piastowego w ciągu DK28,
  • Pilzna w ciągu DK73,
  • Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73,
  • Jasła w ciągu DK73,
  • Przemyśla w ciągu DK28/77,
  • Sanoka w ciągu DK84 – II etap.

W ramach Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030.

Na podstawie informacji GDDKiA oraz danych Ministerstwa Infrastruktury.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u