Laureat świątecznej kartki nagrodzony

Autor: Mazowiecki UM 2021-04-27 09:23:56

Praca piętnastoletniego Daniela w XIII edycji konkursu plastycznego na kartkę świąteczną Wojewody Mazowieckiego została wyróżniona przez jury pod przewodnictwem Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła. Ze względu na epidemię koronawirusa, uroczystość wręczenia nagród odbyła się 26 kwietnia br. Placówka, z której pochodzi nagrodzona praca otrzymała nowoczesną kamerę sportową, a laureat kartki otrzymał kartę podarunkową.

Nagrodzona placówka opiekuńczo-wychowawcza prowadzi zintegrowaną działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą zapewniającą właściwe warunki do rozwoju i wychowania młodych podopiecznych, resocjalizację i socjalizację wychowanków oraz przygotowanie ich do samodzielnego życia. Placówka sprawuje całodobową opiekę nad wychowankami, rozwija ich zainteresowania, uczestniczy w życiu społecznym środowiska.

Ponadto, nagrody indywidualne otrzymali również: siedmioletnia Lena, szesnastoletni Michał oraz dziesięcioletnia Edyta.

Konkurs skierowany był do podopiecznych mazowieckich całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. W XIII edycji wpłynęło 112 prac wychowanków mazowieckich ośrodków. Projekty można było wykonać dowolną metodą plastyczną.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u