ZABEZPIECZENIE POWODZIOWE TEMATEM POSIEDZENIA Z UDZIAŁEM WOJEWODY

Autor: Podkarpacki UW 2021-05-06 08:48:05

Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa oraz zabezpieczenia operacyjnego KSRG to główne tematy dzisiejszego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczyła wojewoda Ewa Leniart.

Uczestnicy spotkania przedstawili informacje na temat przygotowania służb do reagowania na ewentualne zagrożenia, które mogłyby nastąpić w związku z niesprzyjającymi zjawiskami hydrologiczno-meteorologicznymi.  W posiedzeniu wzięli udział m.in.  przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Krakowie, Zespołu Elektrowni Wodnej Solina-Myczkowce, Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Krośnie oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.

– Mamy świadomość, że zbliżamy się do okresu charakteryzującego się nasileniem niekiedy gwałtownych, niesprzyjających zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych. Doświadczenia minionych lat pokazują dynamiczny charakter tego typu zjawisk. Sytuacja z ubiegłego roku uwidoczniła nieprzewidywalny charakter powodzi opadowych. Nawalne deszcze, ciężkie do prognozowania ich umiejscowienia, spowodowały wtedy olbrzymie straty m. in. w infrastrukturze mieszkalnej i drogowej. Rzetelna analiza sytuacji, informacja na temat stanu przygotowania służb do reagowania na ewentualne zagrożenia i ścisła współpraca w tym zakresie jest niezwykle istotna w kontekście zaplanowania działań wyprzedzających – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Stan infrastruktury przeciwpowodziowej w województwie oraz realizowane i planowane inwestycje w tym zakresie przedstawiła dyrektor RZGW w Rzeszowie Małgorzata Wajda. O zasadach gospodarowania wodą w zaporowym zbiorniku retencyjnym Solina w okresie wiosennym mówił dyrektor Oddziału Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce Krzysztof Majcher. System monitoringu hydrologiczno-meteorologicznego i aktualną sytuację hydrologiczną na Podkarpaciu omówił kierownik Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej IMGW w Krośnie Krzysztof Jurczak, natomiast podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec zapewnił o gotowości sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do reagowania na ewentualne zagrożenia.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u