Dotacje na samorządowe drogi

Autor: Świętokrzyski UW 2021-05-11 09:44:20

Umowy na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisał wojewoda Zbigniew Koniusz ze świętokrzyskimi samorządowcami. Do naszego regionu trafi w tym roku łącznie ponad 145 mln zł rządowego dofinansowania na remont i budowę dróg.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jest wsparciem realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. W naborze na rok 2021 rząd przyznał dla województwa świętokrzyskiego dofinansowanie w łącznej wysokości 145 016 644 zł.

Podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim – z udziałem świętokrzyskich parlamentarzystów – podpisano umowy z 23 samorządami (gminami oraz powiatami) na wykonanie 33 zadań związanych z budową lub remontem dróg. – Fundusz Rozwoju Dróg to niemal 150 milionów złotych i prawie 150 różnych realizacji o różnym stopniu trudności oraz różnym stopniu zarówno wkładu własnego samorządów, jak i dofinansowania. Przypomnijmy, że to dofinansowanie w niektórych przypadkach sięga 80 procent inwestycji, co w przeciągu tych kolejnych lat, bo to jest już następne rozdanie pieniędzy, naprawdę w sposób istotny poprawiło warunki ruchu drogowego w gminach i powiatach. Zależy nam na świętokrzyskim, będziemy starać się co roku pozyskiwać coraz więcej środków między innymi na inwestycje drogowe – powiedział wojewoda Zbigniew Koniusz.

Jak informuje Wydział Infrastruktury i Rozwoju ŚUW, dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzyma ogółem w regionie świętokrzyskim 10 powiatów i 37 gmin: w jego ramach zawartych zostanie łącznie 45 umów z gminami i 29 umów z powiatami – na zadania jednoroczne. Umowy te dotyczyć będą dróg o długości 189,394 km. Kontynuowane będą jednocześnie trwające już realizacje zadań wieloletnich: 19 zadań powiatowych na kwotę 28 635 722,20 zł i 49 zadań gminnych na kwotę 30 012 421,71 zł.

Środki w ramach funduszu przekazywane są na zasadach konkursowych na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. Wysokość wsparcia na zadania powiatowe i gminne uzależniona jest od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego: im niższy dochód podatkowy, tym większa wartość dotacji, przy czym maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść aż do 80% kosztów realizacji zadania.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u