DOROCZNA PIELGRZYMKA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH

Autor: Podkarpacki UW 2021-05-12 08:58:27

7 maja br. podczas uroczystości w lubaczowskiej konkatedrze, w której uczestniczyli podkarpaccy i lubelscy samorządowcy, modlono się w intencji Ojczyzny oraz samorządów terytorialnych. W pielgrzymce uczestniczyła wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka.

XII Pielgrzymka Samorządów Terytorialnych, połączona z uroczystościami odpustowymi ku czci Najświętszej Maryi Panny Łaskawej Lwowskiej, odbyła się w intencji Ojczyzny oraz samorządów terytorialnych pod przewodnictwem bpa Mariana Rojka.

Podczas uroczystości nastąpiło zawierzenie „małych ojczyzn”, które odczytał marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, przewodniczący zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

 Po mszy nastąpiło poświęcenie figury Matki Bożej Łaskawej, umieszczonej na bramie sanktuarium oraz odnowionego wnętrza i elewacji konkatedry. Następnie złożono kwiaty na grobie ks. kardynała Władysława Rubina, znajdującego się w krypcie konkatedry.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u