Lubelskie obchody 86. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego

Autor: Lubelski UW 2021-05-13 22:30:53

86 lat temu, 12 maja 1935 roku zmarł Józef Piłsudski, jeden z ojców niepodległości Polski, inicjator Związku Walki Czynnej, Związku Strzeleckiego i Polskiej Organizacji Wojskowej, od 1919 r. Naczelnik Państwa. Był jednym z autorów zwycięstwa w bitwie warszawskiej i bitwie niemeńskiej, pierwszym Marszałkiem Polski i Premierem II RP.

Dziękuję, że upamiętniamy i wspominamy pierwszego Marszałka II Rzeczypospolitej, człowieka, który opierał się o to, co dla każdego Polaka jest najważniejsze: o polski honor – podkreślał wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk podczas rocznicowych uroczystości, zorganizowanych przez Związek Piłsudczyków Oddział Lublin i Związek Oficerów Rezerwy RP Okręg Lubelski im. gen. dyw. Mieczysława Smorawińskiego.
 
W rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego, na Placu Litewskim w Lublinie, pod pomnikiem Marszałka organizatorzy i uczestnicy złożyli kwiaty. Wśród nich byli m.in.: poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, dyrektor IPN O. Lublin Marcin Krzysztofik.
 
 
***
Józef Piłsudski zmarł w swojej siedzibie w Belwederze po długiej chorobie. Informacje o jego złym stanie zdrowia przedostawały się do wiadomości publicznej od 11 listopada 1934 roku. Piłsudski odszedł w otoczeniu najbliższych.
 
Salon Pałacu Belwederskiego zamieniono na kaplicę żałobną, gdzie na katafalku przybranym w purpurowe sukno z godłem Rzeczypospolitej spoczywało ciało Marszałka. Przy zmarłym zaciągnięto wartę honorową.Józef Piłsudski ubrany był w mundur z orderami na piersiach, przepasany wstęgą orderu Virtuti Militari. W rękach trzymał obrazek Matki Boskiej Ostrobramskiej. Obok położono szablę, czapkę maciejówkę i buławę marszałkowską.
 
Marszałek został pochowany na Wawelu w Krakowie. Żegnając Marszałka, Prezydent Polski Ignacy Mościcki powiedział: Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroń jego nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła. A był królem serc i władcą doli naszej. W całym kraju zapanowała trzyminutowa cisza. Szacuje się, że w pogrzebie w Krakowie wzięło udział około 100 tysięcy osób.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u