Podkomendny legendarnego oddziału „Zapory” obchodzi 98. urodziny

Autor: Lubelski UW 2021-05-13 22:39:08

Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska wspólnie z wicewojewodą lubelskim Robertem Gmitruczukiem, wicemarszałkiewm wojewodztwa lubelskiego Zbigniewem Wojciechowskim, dyrektorem oddziału IPN w Lublinie Marcinem Krzysztofikiem, przedstawicielem ministra edukacji i nauki oraz prezydenta Masta Lublin, uczcili 98. rocznicę urodzin ppłk. Mariana Pawełczaka ps. „Morwa”, żołnierza podziemia niepodległościowego, podkomendnego mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Podpułkownikowi złożono najserdeczniejsze życzenia i podziękowano za walkę w obronie ojczyzny.

 Dziękuję za Pana wierność ojczyźnie i za trwanie w nadziei, że upragniona wolność kiedyś wreszcie nadejdzie. Chylę dziś czoła przed Pana męstwem i dziękuję za piękne świadectwo patriotyzmu. Cieszę się, że mogłem uhonorować Pana za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W dniu Pana urodzin życzę wielu sił, dobrego zdrowia oraz pogody ducha, a także nieustającej satysfakcji i dumy z gorliwej służby Polsce – napisał w liście Prezydent RP, który podczas spotkania w jego imieniu odczytała wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska.
 
Wspomniane odznaczenie ppłk Marian Pawełczak otrzymał za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystego wręczenia dokonał wojewoda lubelski Lech Sprawka, dokładnie rok temu, w dniu 97. urodzin podpułkownika. Spotkanie odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Uczestniczyli w nim również m.in. wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Agata Grula i córka odznaczonego.
 
***
Marian Pawełczak urodzin się 13 maja 1923 roku w Stasinie koło Lublina. Od najmłodszych lat był czynnie zaangażowany w działalność patriotyczną na rzecz Polski, początkowo jako żołnierz, obecnie jako kombatant. Z początkiem 1942 roku został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, skąd uciekł wiosną 1943 roku. Powrócił do rodzinnej miejscowości pozostając w ukryciu. Następnie wstąpił do patrolu „Grzechotnika”. W 1944 roku dołączył do oddziałów dowodzonych przez mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. Brał udział w wielu akcjach zbrojnych, w tym bitwie w lasach krężnickich w 1944 roku. Został aresztowany za odmowę służby w wojsku ludowym. W grudniu 1944 roku ukończył szkołę podoficerską i w podziemiu niepodległościowym wstąpił do ROAK. Uczestniczył w walce na Wałach Kępskich. Jeszcze we wrześniu tego samego roku wstąpił do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W 1947 roku ujawnił się na wyraźny rozkaz „Zapory”. Od 1951 do 1954 roku był więziony na Zamku Lubelskim pod zarzutem nieszczerego ujawnienia się i ukrycia czynów dokonanych w czasie działań pod dowództwem „Zapory”. Po zwolnieniu rozpoczął pracę w wytwórni obuwia w Strzelcach, skąd został zwolniony z powodu przynależności do AK.
 

Ppłk Marian Pawełczak jest aktywnie zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość, a także Stowarzyszenia Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego 1944-1989. Uczestniczy w wydarzeniach dotyczących Żołnierzy Wyklętych oraz w kultywowaniu pamięci o swoim dowódcy „Zaporze”. Bierze czynny udział jako świadek historii w konferencjach na temat II wojny światowej i Żołnierzy Wyklętych. Jako jeden z ostatnich żyjących żołnierzy „Zapory” w 2015 r. uczestniczył w odsłonięciu Izby Pamięci dotyczącej „Zaporczyków” w Londynie. Uczestniczy w pogrzebach weteranów walk o niepodległość oraz rajdach pamięci, podczas których dzieli się wspomnieniami wojennymi. Dzięki jego staraniom doszło do renowacji pomnika „Zapory” w Ratoszynie w 2017 roku. Z jego też inicjatywy 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej za swojego patrona obrała mjr. Hieronima Dekutowskiego. Prowadził również starania zmierzające do upamiętnienia „Zapory” poprzez nazwanie jego nazwiskiem ulicy na terenie Lublina. Jest autorem „Wspomnień Morwy”. Za swoją aktywność społeczną i kombatancką, m.in. na polu upamiętniania walk i męczeństwa narodu polskiego, został odznaczony Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem Pro Patria i wieloma innymi odznaczeniami.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u