Pożar składowiska odpadów w Przysiece Polskiej

Autor: Wielkopolski UW 2021-06-29 22:19:35

Kolejne pożary składowiska odpadów w Przysiece Polskiej oraz bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców – to główne tematy poruszane podczas dzisiejszego spotkania wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego z komendantami wojewódzkimi policji, straży pożarnej, kierownictwem wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska oraz urzędu marszałkowskiego.

Jak informują strażacy oraz funkcjonariusze policji, nie ma podstaw do podejrzenia podpalenia, a prawdopodobną przyczyną pożaru składowiska jest samozapłon. Wysokie temperatury są jedną z przyczyn samozapłonów. W krótkim odstępie czasu odnotowano na składowisku siedem pożarów.

Jeszcze w tym tygodniu służby marszałka województwa spotkają się z przedsiębiorcą prowadzącym składowisko w celu uzyskania wyjaśnień dotyczących prowadzonej działalności. O efektach rozmów ma zostać poinformowany wojewoda wielkopolski.

W ocenie wojewody, podejmowane działania powinny zmierzać do zweryfikowania zasad prowadzenia działalności gospodarczej, która wyeliminuje powtarzające się powstawanie pożarów.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u