Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Autor: Dolnośląski UW 2021-07-14 20:15:29

Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa wziął udział w uroczystościach z okazji Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Święto to ustanowione zostało dla upamiętnienia mieszkańców polskich wsi i ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej: za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, za walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego. Dzisiejsze uroczystości zorganizowane zostały we wsi Węgry, w gminie Żórawina.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u