PODKARPACKA PIELGRZYMKA STRAŻAKÓW DO KALWARII PACŁAWSKIEJ

Autor: Podkarpacki UW 2021-07-16 07:16:57

W niedzielę, w ramach obchodów 100-lecia Związku OSP RP, odbyła się XXVI Podkarpacka Pielgrzymka Strażaków do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej. W wydarzeniu wzięła udział wojewoda Ewa Leniart.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji podkarpackich strażaków, której przewodniczył  ks. bp Krzysztof Chudzio. Następnie odbył się apel z okazji jubileuszu 100-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, podczas którego zostały wręczone odznaczenia państwowe i okolicznościowe. W gronie wyróżnionych znalazła się wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która otrzymała Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa.

Wydarzenie było okazją do przekazania wyrazów uznania i wdzięczności wszystkim druhnom i druhom – członkom ochotniczych straży pożarnych za nieustanną gotowość do niesienia pomocy w przypadku różnego rodzaju zagrożeń, za zaangażowanie i wytrwałość.

– Za pełne gotowości i zdecydowane działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa społeczności lokalnych składam wyrazy największego szacunku. Z uznaniem obserwuję Wasze profesjonalne podejście do realizowanych zadań – szybkość reakcji na zdarzenia, dostępność i skuteczność. Doceniam Waszą gotowość do podejmowania nowych wyzwań oraz strategiczne podejście do zagrożeń, jakie może nieść ze sobą przyszłość – podkreśliła wojewoda.

Rok 2021 to rok obchodów 100-lecia istnienia i działalności Związku OSP RP – organizacji zrzeszającej ochotnicze straże pożarne, która jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie.

Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Fot. M. Zając, UG Gorzyce.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u