Nielegalnie zatrudnieni we Wrocławiu

Autor: MSWiA 2021-08-26 20:35:01

We Wrocławiu funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców. W jej rezultacie ujawniono, że troje cudzoziemców pracowało w Polsce niezgodnie z przepisami.

W środę 25 sierpnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu- Strachowicach przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców. W wyniku kontroli funkcjonariusze stwierdzili, że pracodawca powierzył dwojgu obywatelom Ukrainy oraz obywatelowi Korei Południowej wykonywanie pracy polegającą na przygotowywaniu posiłków niezgodnie z prawem. Cudzoziemcy nie posiadali, bowiem zezwolenia na pracę oraz innych wymaganych dokumentów.

Komendant Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu- Strachowicach wszczął postępowanie administracyjne mające na celu wydanie cudzoziemcom decyzji, na podstawie, których będą musieli wyjechać z Polski.

Konsekwencje niezgodnego z prawem powierzania pracy poniesie również nierzetelny pracodawca. Właścicielce firmy, 60-letniej obywatelce Korei Południowej grozi kara grzywny wynosząca nawet 30 tysięcy złotych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u