Akademicki Związek Sportowy w Lublinie. Inauguracja obchodów 100-lecia istnienia

Autor: Lubelski UW 2021-09-30 10:05:47

Niemal sto lat temu w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego narodziła się inicjatywa powołania organizacji, której celem było realizowanie starożytnej idei: w zdrowym ciele zdrowy duch. 22 stycznia 1922 r. Senat ówczesnego Uniwersytetu podjął decyzję o powołaniu Akademickiego Związku Sportowego w Lublinie. Dziś z udziałem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki zainaugurowano obchody jubileuszu stulecia istnienia AZS Lublin.

Spotkanie, które odbyło się w gmachu głównym KUL było okazją do omówienia realizowanych działań, przedstawienia planów na przyszłość i podziękowań tym, bez których sport akademicki w mieście i regionie nie mógłby funkcjonować.
 
Symbolicznym wyrazem wdzięczności za okazywaną pomoc są Medale Stulecia Akademickiego Związku Sportowego w Lublinie przekazane przez prezesa AZS Lublin Zdzisława Targońskiego i wiceprezesa Pawła Markiewicza. Wśród instytucji, które wyróżniono znalazł się Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie. Medal przekazany został na ręce wojewody lubelskiego Lecha Sprawki.
 
Z kolei wojewoda z okazji jubileuszu 100-lecia działalności wręczył prezesowi Zdzisławowi Targońskiemu dyplom uznania z Medalem Wojewody Lubelskiego. Wyróżnienie dla Akademickiego Związku Sportowego stanowiło podziękowanie za krzewienie kultury fizycznej w środowisku akademickim, inspirowanie młodych ludzi do rozwijania talentów i pasji, zaangażowanie i profesjonalne podejście trenerskie, wkład w rozwój kariery znanych sportowców, budowanie historii polskiego i lubelskiego sportu, promowanie i godne reprezentowanie Lublina i województwa lubelskiego w kraju i poza jego granicami, efektywną współpracę z różnymi instytucjami i podmiotami na rzecz promocji kultury fizycznej i sportu.
 
***
 
Akademicki Związek Sportowy w Lublinie powstały 22 stycznia 1922 r. jest obok Lublinianki najstarszą, ciągle funkcjonującą organizacją sportową w Lublinie. Powstał dzięki inicjatywie Tadeusza Jaworowskiego i wsparciu JM rektora Uniwersytetu Lubelskiego ks. Idziego Radziszewskiego. Na przestrzeni stu lat AZS był „domem” dla wielu wybitnych sportowców, trenerów i oddanych działaczy. Dziś AZS Lublin to dwanaście Klubów Uczelnianych funkcjonujących przy niemal wszystkich uczelniach wyższych regionu. To także sport wyczyny zlokalizowany wokół Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, mogącego pochwalić się drużyną koszykarek.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u