Poświęcenie figury Matki Bożej przy Kościele Akademickim KUL

Autor: mat. prasowe KUL 2021-10-08 08:32:06

W pobliżu kościoła akademickiego ks. bp Mieczysław Cisło, w obecności Rektora i Senatu KUL, poświęcił odrestaurowaną figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. - Pragniemy, aby Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus, przy krzyżu Jezusowym, była szczególną orędowniczką naszego Uniwersytetu - powiedział Rektor KUL prof. Mirosław Kalinowski, który, w sposób szczególny podziękował wszystkim ofiarodawcom, dzięki którym udało się odrestaurować i przenieść figurę z wirydarza w nowe miejsce.
 

Po zakończonej ceremonii w kościele akademickim zebrani wzięli udział w modlitwie różańcowej i Mszy Świętej dziękczynnej za beatyfikację kard. Wyszyńskiego. Liturgii przewodniczył bp. Mieczysław Cisło, a homilię wygłosił ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL.

Figurę Matki Bożej ufundował o. Jacek Woroniecki, następca ks. Idziego Radziszewskiego na funkcji rektora. O. Woroniecki chciał, aby obok Najświętszego Serca Jezusa wspólnota uniwersytecka mogła szukać pomocy także u Matki Najświętszej. Do niedawna figura dostępna była dla nielicznych na wewnętrznym dziedzińcu KUL. Jest jednym ze świadków pierwszych lat historii KUL. Od początku pod wizerunkiem Maryi gromadzili się profesorowie i studenci Uniwersytetu Lubelskiego, bo taką nazwę nosiła wówczas uczelnia.

Renowacja figury polegała na usunięciu nawarstwień i nieoryginalnych przemalowań, uzupełnieniu ubytków oraz zabezpieczeniu przed warunkami atmosferycznymi (hydrofobizacja). Odnowiona rzeźba stoi na nowym postumencie wykonanym na wzór pierwotnego.

Środki na restaurację figury gromadziła Fundacja Rozwoju KUL na jednym z portali.

---

© 2018 Super-Polska.pl stat4u