Uhonorowali działalność Walentego Biasa.

Autor: Opolski UW 2021-10-13 08:40:00

Na ścianie siedziby Banku Rolników w samym sercu Opolszczyzny odsłonięto dziś tablicę upamiętniającą Walentego Biasa, działacza polonijnego w Niemczech, uczestnika Powstań Śląskich i współzałożyciela powołanego w 1911 r. Banku Rolników – „spółki z nieograniczoną poręką”.

Jak podkreślił podczas uroczystości wojewoda opolski Sławomir Kłosowski, działalność Walentego Biasa - zarówno ta bankowa, jak i społeczna - miała fundamentalne znaczenie dla istnienia żywiołu polskiego na terenach poddawanych systematycznej germanizacji, między innymi poprzez udział w działaniach na rzecz rozwoju organizacji polonijnych i pracę na rzecz Polski w czasie Plebiscytu i Powstań Śląskich.

Prof. Paweł Frącz, dyrektor opolskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego przypomniał o roli polskich bankowców na terenie Górnego Śląska. - Ze względy na to, kim był i co robił nie tylko dla bankowości, ale również dla obecnej mniejszości mieszkającej tutaj, jest warte, aby upamiętniać go i przypominać. To był dobry człowiek, organizator i wielki Polak. Upamiętnianie takich ludzi powinno być naszym obowiązkiem moralnym – mówił.

Tablica została ufundowana przez pracowników banków spółdzielczych naszego regionu.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u