Komisje senackie przyjęły ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Autor: MSWiA 2021-10-27 17:08:29

Aktualna sytuacja wymusza na stronie polskiej podejmowanie niezwłocznie kolejnych przedsięwzięć, które znacząco wpływają na poziom ochrony granicy państwowej, zewnętrznej granicy Unii Europejskiej – powiedział wiceminister Maciej Wąsik. Wiceszef MSWiA wziął udział w dzisiejszym (26 października br.) wspólnym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP. Komisje zajmowały się rozpatrzeniem ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej.

Strona polska podjęła już szereg działań zmierzających do zapewnienia zabezpieczenia granicy państwowej, zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, przed próbami nielegalnego przekraczania, a także wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa obywateli oraz zapewnienia porządku publicznego

– powiedział wiceminister Maciej Wąsik.

Niemniej, pomimo podjętych działań i wielkiego poświęcenia ze strony funkcjonariuszy i żołnierzy, można spodziewać się, że w kolejnych dniach i tygodniach liczba osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę państwową będzie wzrastać, o czym świadczą dalsze działania strony białoruskiej o charakterze hybrydowym

– podkreślił wiceszef MSWiA.

Dlatego Rada Ministrów podjęła decyzję o przyjęciu i przedłożeniu do prac parlamentarnych projektu ustawy, którego celem jest przygotowanie i realizacja inwestycji polegającej na budowie bariery. Posłuży ona ochronie granicy państwowej przed niekontrolowanym napływem migrantów na terytorium Polski

– argumentował wiceminister Maciej Wąsik.

 

Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej

Celem ustawy jest określenie zasad realizacji budowy zabezpieczenia granicy państwowej, będącej zarazem zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Zaprojektowane rozwiązanie polega na stworzeniu podstaw prawnych umożliwiających szybkie i efektywne zrealizowanie tej inwestycji. Zabezpieczenie granicy będzie obejmowało urządzenia budowlane wraz z infrastrukturą elektroniczną i telekomunikacyjną.

Formalnym inwestorem budowy bariery wzdłuż granicy państwowej będzie komendant główny Straży Granicznej, który będzie uprawniony do powołania pełnomocnika w tej sprawie. Do przygotowania i realizacji inwestycji zostanie także powołany zespół, w którego składzie znajdą się podmioty istotne dla całego procesu inwestycji.

W związku z presją migracyjną na polsko-białoruskim odcinku granicy państwowej, w ustawie zaproponowano stworzenie mechanizmów, które umożliwią wybudowanie bariery w możliwie najkrótszym czasie. W związku z tym, ustawa w sposób kompleksowy reguluje te zagadnienia.

Ze względu na wyjątkową pilność realizacji inwestycji, w kontekście istniejących zagrożeń na granicy państwowej, ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Komisje senackie przyjęły dziś (26 października br.) procedowaną ustawę bez poprawek.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u