Rozmowa ministra Mariusza Kamińskiego z szefową brytyjskiego MSW

Autor: MSWiA 2021-11-24 09:51:41

W poniedziałek (22 listopada br.) minister Mariusz Kamiński rozmawiał z Priti Patel, minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii. Głównym tematem rozmowy była sytuacja na granicy Polski i Białorusi.

Minister Priti Patel wyraziła uznanie dla polskiego rządu w związku z podejmowanymi działaniami wobec naporu migrantów na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Szefowa brytyjskiego resortu spraw wewnętrznych wyraziła uznanie dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA. Zadeklarowała również wszelkie wsparcie ze strony Wielkiej Brytanii, którego wyrazem jest już m.in. udział żołnierzy brytyjskich w naprawie tymczasowego ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej.

Brytyjska minister spraw wewnętrznych podkreśliła solidarność z Polską w sztucznie wywołanym przez reżim białoruski kryzysie migracyjnym.

Podczas spotkania poruszono także temat stosunków polsko-brytyjskich w dziedzinie bezpieczeństwa oraz finalnego uzgodnienia umowy Joint Threat Assessment.

******************

W piątek (19 listopada br.) wiceminister Bartosz Grodecki spotkał się z przedstawicielami Rady Europy Pierre-Alanen Fridezem, Przewodniczącym Komisji Migracji, Uchodźców i Osób Przesiedlonych Zgromadzenia Parlamentarnego RE i Anne-Mari Virolainen, sprawozdawcą raportu na temat instrumentalizacji migracji na granicy z Białorusią.

W czwartek (18 listopada br.) minister Mariusz Kamiński spotkał się w Warszawie z Horstem Seehoferem – ministrem spraw wewnętrznych, budownictwa i ojczyzny Republiki Federalnej Niemiec. Podczas rozmowy minister Seehofer podziękował za działania polskich służb w zabezpieczeniu wschodniej granicy Unii Europejskiej i zapewnił o solidarności z Polską w obliczu napiętej sytuacji na granicy z Białorusią. Ministrowie omówili działania służb obu krajów, podkreślając bardzo dobrą współpracę na pograniczu polsko-niemieckim. W szczególności chodzi o działania mające na celu walkę z przemytem nielegalnych migrantów, którzy przekroczyli granicę unijną wbrew przepisom. Ministrowie zapewnili, że służby polskie i niemieckie pozostają ze sobą w stałym kontakcie.

Również w czwartek (18 listopada br.) wiceminister Bartosz Grodecki spotkał się z wiceszefem MSW Austrii Hermannem Feinerem. Rozmowa dotyczyła wyzwań związanych z presją migracyjną oraz umowy o polsko-austriackiej współpracy policyjnej.

Natomiast w piątek (12 listopada br.), minister Mariusz Kamiński rozmawiał telefonicznie z ministrami spraw wewnętrznych: Niemiec (Horstem Seehoferem), Słowenii (Alešem Hojsem) oraz Ukrainy (Denysem Monastyrskim). Każdy z rozmówców podziękował za działania podejmowane przez polski rząd, mające na celu ochronę wschodniej granicy Unii Europejskiej oraz wyraził uznanie dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA. Ministrowie podkreślili swoją solidarność z Polską w obecnym, sztucznie wywołanym przez reżim białoruski kryzysie migracyjnym, polegającym na instrumentalnym wykorzystaniu migrantów i stworzeniu kanału do obsługi tego procederu na Białorusi.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u