Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w naukowym konsorcjum „Nauka dla morza”. Rektor ZUT odznaczony przez premiera

Autor: mat. prasowe ZUT 2021-11-29 20:34:31

W poniedziałek, 22 listopada na Politechnice Gdańskiej odbyło się XII posiedzenie Konwentu Morskiego - organu doradczego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, podczas którego powołano konsorcjum naukowe, które ma działać na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Umowę w tej sprawie podpisali rektorzy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Akademii Morskiej w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Koszalińskiej, Federacji Akademii Wojskowych (Akademia Marynarki Wojennej i Lotnicza Akademia Wojskowa), Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, oraz Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

 

W obradach uczestniczyli również premier Mateusz Morawiecki, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski, doradca Prezydenta RP Paweł Sałek, oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

 

Konsorcjum tworzy osiem uczelni, które kształcą i prowadzą badania naukowe w obszarach związanych z morzem i zamierzają skonsolidować swoje działania na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, w formule konsorcjum naukowego „Nauka dla morza”. Są to: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademia Morska w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Federacja Akademii Wojskowych (Akademia Marynarki Wojennej i Lotnicza Akademia Wojskowa), Politechnika Gdańska, Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Gdański, oraz Uniwersytet Morski w Gdyni.

 

„Nauka dla morza” to osiem uczelni, które wzajemnie się uzupełniają w badaniach naukowych dla sektora offshorowego oraz morskiej energetyki wiatrowej. Działając razem, poprzez wspólne ubieganie się o środki krajowe i unijne, jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby rynku oraz instytucji funkcjonujących w tych obszarach. Wierzę w to, iż podpisana deklaracja będzie miała wpływ na dalszy rozwój naszych uczelni oraz podniesie ich potencjał i prestiż – powiedział rektor ZUT prof. Jacek Wróbel.

 

Rektor Politechniki Gdańskiej prof.  Krzysztof Wilde, występując w imieniu uczelni przystępujących do konsorcjum, przedstawił jak wygląda w praktyce budowa i eksploatacja morskiej farmy wiatrowej, oraz w których obszarach wykonawstwa i eksploatacji takiej farmy możliwe jest zaangażowanie lub budowanie polskich kompetencji rozwijających polską gospodarkę. Omówił również wybrane kompetencje badawcze i infrastrukturalne poszczególnych uczelni.

 

W Polsce bezwzględnie potrzebna jest inicjatywa uczelni pod kątem wprowadzenia elementu naukowego, badawczego i szkoleniowego. Ważnym jest, aby zakres prac badawczych i dydaktycznych przyczynił się do kolejnego etapu rozwoju branży offshorowej – mówił minister Marek Gróbarczyk.

 

 

 Deklaracja ścisłej współpracy

 

Głównym celem konsorcjum ma być m.in. współpraca naukowa uczelni Pomorza na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Podpisana deklaracja zakłada:

- doradztwo na etapie przygotowania inwestycji;

- aspekty ekonomiczne i finansowe inwestycji;

- nadzór naukowy na etapie oceny merytorycznej składanych ofert oraz w fazie budowy;

- eksploatację, diagnostykę i monitoring, zarządzanie, trwałość infrastruktury, urządzeń oraz instalacji;

- zarządzanie morskimi farmami wiatrowymi, w tym ich utrzymanie i eksploatację w całym cyklu życia;

- założenia do projektowania: rozpoznanie geologiczne, rozpoznanie geofizyczne, geotechnikę, konstrukcje wsporcze i obiekty budowlane, sieci  elektroenergetyczne, oddziaływanie środowiskowe itp.

 

Medal zasługi dla rektora ZUT

 

Na Politechnice Gdańskiej wręczono również Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Odznaczeniem tym honorowane są osoby zasłużone dla regionu, które przyczyniają się do wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczpospolitej.

 

Medale z rąk Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego otrzymali:

- JM Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczenicie dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT;

- JM Rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka;

- JM Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni kpt. Adam Weintrit;

- prezes zarządu Remontowa Holding S.A. Adam Franciszek Ruszkowski.

 

Cieszę się, że potrafimy coraz lepiej ze sobą współpracować – mówił na zakończenie XII Konwentu Morskiego premier. To, że miałem dzisiaj okazję uczestniczyć w tak pięknej uroczystości, jak podpisanie porozumienia przez osiem uczelni jest niezwykle budujące. Myślę, że to dowód na to, iż przed nami historia sukcesu, którą wszyscy będziemy pisać we współpracy z polską nauką i przedsiębiorcami – dodał Mateusz Morawiecki.

 

Zwrot w stronę morza

 

Dziś, po kilku dziesięcioleciach stoimy u progu wielkiej, ponownej szansy, aby wykorzystać potencjał morski – mówił premier Mateusz Morawiecki. Przemysł morski to wielka szansa dla polskiej gospodarki. Kiedy wchodziliśmy w nową epokę po 1989 roku, mieliśmy wiele kompetencji i umiejętności. Później nastąpiło coś dla wielu niezrozumiałego, Polska odwróciła się od morza plecami i nie wykorzystywała swojego wielkiego potencjału. Dziś stoimy przed kolejną szansą, aby wykorzystać potencjał morski i postawić na innowacyjność i wielkie inwestycje – dodał premier.

 

Ten konwent jest wyjątkowy, ponieważ doszło do historycznego podpisania porozumienia pomiędzy uczelniami z wybrzeża, połączenia sił nauki i gospodarki. Dzięki temu, będziemy mogli mówić jednym językiem i łączyć siły, by wzmacniać gospodarkę morską – podkreślał  kapitan żeglugi wielkiej Zbigniew Sulatycki.

 

Minister Marek Gróbarczyk przedstawił kluczowe zagadnienia dla rozwoju branż związanych z gospodarką morską, czyli stoczniowej i offshorowej. Omówił m.in. wdrożenie aktów legislacyjnych mających na celu realizację polityki offshorowej  - koncesję na pola offshoworowe, a także prace nad przygotowaniem odpowiedniej  infrastruktury – budowy portu instalacyjnego w Gdyni i portów serwisowych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u