Olsztyńscy naukowcy jednymi z najbardziej wpływowych na świecie

Autor: UM Olsztyn 2021-12-02 17:10:56

Ogromny sukces olsztyńskich badaczy. Ośmiu przedstawicieli Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN znalazło się w rankingu TOP 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie.

Tegoroczne zestawienie opublikowane na łamach czasopisma PLOS Biology objęło 190 tys. specjalistów z 22 dyscyplin podzielonych na 176 dziedzin. W tym prestiżowym gronie jest ośmiu naukowców z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN.

- Jestem dumny, że wyróżnieni to niemal 10% pracowników naukowych Instytutu - mówi dyrektor PAN w Olsztynie, prof. Mariusz Piskuła. - Podkreślić należy, że osiągnięcia wszystkich z nich powstały w czasie pracy w Instytucie. Nadal niekwestionowanym liderem w Instytucie pozostaje prof. Ryszard Amarowicz, a fakt regularnego pojawiania się na tych listach kolejnej generacji naukowców Instytutu bardzo dobrze rokuje na naszą przyszłość.

Ranking TOP 2% ocenia dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego, uwzględniając takie kryteria jak indeks Hirscha, liczbę cytowań (także autocytowań) oraz miejsce i rolę na liście autorów (pierwsze, ostatnie miejsce). Zestawienie po raz kolejny opracował Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTech Strategies.

Ranking podzielony jest na dwie listy. Pierwsza obejmuje dorobek naukowy z całego okresu pracy zawodowej naukowca, a druga dotyczy wyłącznie jednego roku - 2020.

*** Ranking obejmujący całokształt kariery naukowej:
Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz
Prof. dr hab. Henryk Zieliński
Prof. dr hab. Mariusz Piskuła
Prof. dr hab. Adam Zięcik
Prof. dr hab. Zenon Zduńczyk
Prof. dr hab. Jan Kotwica

*** Ranking obejmujący rok 2020
Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz
Prof. dr hab. Henryk Zieliński
Prof. dr hab. Zenon Zduńczyk
Prof. dr hab. Adam Zięcik
Dr hab. Agnieszka Wacławik, prof. PAN
Prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz

© 2018 Super-Polska.pl stat4u