DK63 – nowy element w układance dróg w rejonie Łomży

Autor: Podlaski UW 2021-12-21 10:16:00

W piątek (17.12) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku oddała do użytku blisko 9-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 63 na południe od Łomży. Droga została poprowadzona nowym przebiegiem - od istniejącej drogi krajowej w rejonie Wygody do drogi ekspresowej S61, czyli do węzła Łomża Południe. W przyszłości ma ona przejąć ruch z Zambrowa na Mazury z pominięciem centrum Łomży. W uroczystości otwarcia wziął udział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Nowa jezdnia

Oddany w piątek (17.12) do użytku nowy odcinek DK63 ma 8,9 km i jest drogą jednojezdniową klasy GP (ruch główny przyspieszony). Droga ma po jednym pasie ruchu o szerokości 3,5 m w każdą stronę. Jezdnia o nawierzchni asfaltowej ma szerokość 7 metrów, do tego tzw. opaski bitumiczne o szerokości 0,75 m. Droga przystosowana jest do ciężkiego ruchu – obciążenie nawierzchni – 11,5 tony/oś.

To jest bardzo istotny element fragmentu obwodnicy Łomży, ponieważ stanowi on przełożenie ruchu, który odbywa się z kierunku południowo-wschodniej części kraju na Mazury - mówił dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA Wojciech Borzuchowski.

W ramach inwestycji wybudowano również wiadukt nad linią kolejową nr 49 relacji Śniadowo - Łomża, który dostosowany jest do ewentualnej przyszłej rozbudowy tej linii.

Budowana razem z ‘eską”

Odcinek DK63 powstał w ramach budowy fragmentu drogi ekspresowej S61 od węzła Łomża Południe, (z którym się łączy) do węzła Łomża Zachód. Ta część „eski" ma 7,1 km długości i pełny standard dwujezdniowej drogi ekspresowej o nawierzchni z betonu cementowego. Będzie gotowa – zgodnie z umową – w marcu przyszłego roku. Jednak kierowcy skorzystają z tego odcinka  dopiero wówczas, gdy zostanie wybudowany węzeł Łomża Zachód, który to będzie realizowany w ramach sąsiedniego zadania: węzeł Zachód - węzeł Kolno.

Osiągamy ten cel, który sobie zakładamy, a mianowicie to, żeby nasze drogi były w odpowiednim standardzie, bezpieczne, dawały kierowcom możliwości swobodnego poruszania się. Liczymy na to, że w ślad za tymi większymi i mniejszymi inwestycjami nasze województwo będzie się rozwijać - mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u