W 82. rocznicę „Sonderaktion Lublin” uczczono pamięć ofiar

Autor: Lubelski UW 2021-12-28 13:22:38

W 82. rocznicę „Sonderaktion Lublin” – niemieckiej akcji rozpoczętej w 1939 roku i wymierzonej przeciwko lubelskiej elicie politycznej i społecznej – wojewoda lubelski Lech Sprawka i dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Agata Grula uczcili pamięć ofiar.

W krótkiej uroczystości zorganizowanej przed tablicą upamiętniającą Jerzego Albina de Tramecourta, wojewodę lubelskiego z lat 1937-39, zamieszczonej na fasadzie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, wzięli udział także: wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, starosta lubelski Zdzisław Antoń, sekretarz powiatu lubelskiego Artur Rumiński, pełnomocnik wojewody lubelskiego ds. kombatantów i osob represjonowanych Waldemar Podsiadły i przedstawiciel prezydenta miasta Lublin Zdzisław Niedbała. 
 
Jerzy Albin de Tramecourt był żołnierzem Legionów, komendantem III Okręgu Podlaskiego POW, uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej, w latach 1929-1930 pełnił obowiązki starosty powiatu mołodeczańskiego. Następnie piastował urząd starosty dziśnieńskiego, wileńsko-trockiego i radomskiego. W latach 1937-1939 pełnił funkcję wojewody lubelskiego. W tym czasie jego zasługą było m.in. włączenie w skład Centralnego Okręgu Przemysłowego południowej części województwa lubelskiego. Równocześnie sprawował wiele innych funkcji, m.in. przewodniczącego Prezydium Honorowego Wojewódzkiego Obywatelskiego Komitetu Zimowej Pomocy Bezrobotnym, Wojewódzkiej Rady Funduszu Pracy, Rady Fundacji Szpitala św. Wincentego à Paulo, prezesa Zarządu Aeroklubu Lubelskiego i Okręgu Lubelskiego LOPP, a także członka honorowego Automobilklubu Lubelskiego. Po wybuchu II wojny światowej pozostał w Lublinie, nadzorując instytucje państwowe i społeczne. Przyczynił się do uratowania m.in. obrazów Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” i „Kazanie Skargi”. Po zajęciu Lublina przez wojska niemieckie, 20 października 1939 r. został aresztowany, a następnie rozstrzelany w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach.
 

W listopadzie 1939 roku niemieccy okupanci przeprowadzili tzw. „Sonderaktion Lublin”, aresztując lubelskich nauczycieli, sędziów, adwokatów i duchownych. Nie były to osoby przypadkowe, ale przedstawiciele elit, które tworzyły aparat państwowy i działacze wcześniej związani z walką o odzyskanie niepodległości. W dniu 23 grudnia 1939 roku Niemcy dokonali zbrodni, która był aktem terroru wobec całego polskiego społeczeństwa. W zbiorowej egzekucji zginęli m.in.: wicewojewoda lubelski Stanisław Bryła, kierownik Katedry Filozofii i Teorii Prawa KUL prof. Czesław Martyniak, prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie Bolesław Sekutowicz, adwokat i były starosta zamojski Edward Lipski oraz dyrektor gimnazjum i liceum im. Stanisława Staszica Tadeusz Moniewski. Ciał osób zamordowanych 23 grudnia 1939 roku na lubelskim kirkucie nigdy nie odnaleziono.

 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u