Pracowali nielegalnie w Polsce

Autor: MSWiA 2022-01-14 08:26:18

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście, w jednej z firm zajmujących się przetwórstwem mięsnym w pow. wolsztyńskim, ujawnili 9 przypadków naruszenia polskich przepisów zatrudniania cudzoziemców.

Funkcjonariusze SG skontrolowali dokumenty cudzoziemców, którzy pracowali w firmie. Okazało się, że 7 obywateli Turcji, obywatel Gruzji oraz obywatel Azerbejdżanu nie posiadają wymaganych zezwoleń na pracę lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. Po przeprowadzonej kontroli ośmiu z nich zostało zatrzymanych, natomiast obywatel Turcji, który posiadał niemiecki tytuł pobytowy został pouczony o obowiązku natychmiastowego opuszczenia Polski i udania się na terytorium Niemiec. Komendant Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze-Babimoście cofnął cudzoziemcom posiadane wizy oraz zobowiązał ich do wyjazdu z Polski. W decyzjach orzeczono także o zakazie ponownego wjazdu do Polski oraz innych krajów strefy Schengen przez okres kolejnych 6 miesięcy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u