Przygotowanie Szpitali tymczasowych na Mazowszu do piątej fali zakażeń koronawirusa

Autor: Mazowiecki UW 2022-01-15 08:12:01

Zgodnie z wydanymi decyzjami Ministra Zdrowia i Wojewody Mazowieckiego obecnie w województwie mazowieckim funkcjonuje 8 szpitali tymczasowych, które są kluczowym elementem zabezpieczenia medycznego na potrzeby leczenia pacjentów z Covid-19. Placówki są zobowiązane do zapewnienia odpowiedniej kadry, jednak Wojewoda Mazowiecki prowadzi działania wspierające rekrutację do szpitali tymczasowych poprzez specjalną podstronę urzędu pod linkiem: https://szpitaltymczasowy.waw.pl. Znajduje się na niej specjalny formularz, umożliwiający szybkie przesłanie zgłoszenia, które następnie Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekaże do odpowiedniego szpitala tymczasowego.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną na Mazowszu i wydaje decyzje dotyczące bazy łóżkowej dla pacjentów z Covid-19  adekwatnie do liczby zakażeń i hospitalizacji. Założenia strategii zabezpieczenia medycznego dla pacjentów z Covid-19 są regularnie omawiane na cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami samorządów, dyrektorami szpitali i NFZ.

Obecnie od kliku tygodni odnotowywane są spadki liczby osób hospitalizowanychz powodu Covid-19 w szpitalach na Mazowszu, jednak zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia został przygotowany plan powiększenia bazy łóżkowej – w związku ze spodziewaną V falą zachorowań.

Przyjęta strategia zakłada, że Szpitale tymczasowe pełnią kluczową rolę w leczeniu pacjentów z Covid-19. Zgodnie z założeniami do placówek tymczasowych w pierwszej kolejności powinni trafiać pacjenci, którzy nie są obciążeni innymi schorzeniami niż Covid-19. Aktualnie żadna placówka tymczasowa nie ma pełnego obłożenia chorymi. Jednocześnie informujemy, że moduły szpitali tymczasowych są uruchamiane w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Należy też podkreślić, że placówki tymczasowe nie zastąpią całkowicie pozostałych szpitali, ale mają je odciążać tak, aby w regularnych placówkach wyznaczać jak najmniej łóżek „covidowych”.

W ostatnich dniach odbyła się wideokonferencja Wojewody Mazowieckiego z dyrektorami szpitali tymczasowych oraz wszystkich szpitali w województwie mazowieckim, aby omówić bieżącą sytuację i przygotować się na spodziewaną kolejną falę zachorowań. Wojewoda poprosił kierujących szpitalami tymczasowymi, aby byli gotowi do wykorzystania ich bazy w pełnym potencjale – w przypadku zwiększania się liczby osób hospitalizowanych.

Zgodnie z przesyłanymi przez szpitale raportami, w szpitalach tymczasowych przygotowanych jest obecnie 946 łóżek dla pacjentów z Covid-19 (stan na 14 stycznia br. na godz. 09:00), w tym 127 miejsc respiratorowych, z czego:

w Warszawie (4):

  • Szpital tymczasowy w obiekcie Szpitala Południowego – obecnie przygotowanych ma 300 łóżek, w tym 50 respiratorowych, z czego zajętych jest 148 łóżek.
  • Szpital modułowy WIM – obecnie przygotowanych ma 60 łóżek, w tym 12 respiratorowych, z czego zajętych jest 50 łóżek,
  • Szpital tymczasowy WIM przy Okęciu – obecnie przygotowane ma 84 łóżka, w tym 10 respiratorowych, z czego zajętych jest 45 łóżek,
  • Szpital tymczasowy MSWiA na Stadionie Narodowym - obecnie przygotowane ma 150 łóżek, w tym 15 respiratorowych, z czego zajętych jest 87 łóżek,

W Radomiu (1):

  • Szpital tymczasowy – obecnie przygotowanych ma 100 łóżek, w tym 20 miejsc respiratorowych dla pacjentów z Covid-19, z czego zajętych jest 57 łóżek.

W Siedlcach (1):

  • Szpital tymczasowy – obecnie przygotowanych ma 100 łóżek, w tym 12 miejsc respiratorowych, z czego zajęte są 43 łóżka,

W Ostrołęce (1):

  • Szpital tymczasowy – obecnie przygotowanych ma 88 łóżek dla pacjentów z Covid-19, z czego zajętych jest 36 łóżek.

W Płocku (1):

  • Szpital tymczasowy – obecnie przygotowane ma 64 łóżka, w tym 8 miejsc respiratorowych, z czego zajętych jst 49 łóżek.

W związku z zaobserwowaną w ostatnich tygodniach spadającą liczbą hospitalizacji - zostały wydane decyzje zmniejszające bazę łóżkową w szpitalach miejskich, tak aby wolne miejsca służyły pacjentom z innymi schorzeniami. Obecnie przygotowanych jest  3 567 łóżek dla pacjentów z Covid-19, w tym 366 miejsc respiratorowych, z czego zajętych jest 1 747 łóżekw tym 197 miejsc respiratorowych. W Warszawie wyznaczone są 1 493 łóżka, z czego 787 jest zajętych (stan na 14 stycznia br. na godz. 09:00).

Jednocześnie Mazowiecki Urząd Wojewódzki jest w gotowości do wydania decyzji zwiększających liczbę łóżek dla pacjentów z COVID-19. Należy pamiętać, że decyzje muszą być wydawane z uwzględnieniem również pacjentów z innymi schorzeniami – tak, aby zapewnić ciągłość opieki zdrowotnej.

Jednocześnie informujemy, że w związku z przewidywanym nadejściem tzw. piątej fali i prognozami, liczba łóżek dla pacjentów z Covid–19 zapotrzebowanie może zwiększyć się do ok. 6 tys. Baza łóżkowa na poziomie ok 6 tys. była przygotowana wiosną 2021 r. – kiedy odnotowano największy dotychczas poziom zajętości łóżek z powodu Covid-19. Tak więc Mazowiecki Urząd Wojewódzki jest przygotowany, aby wydawać decyzje na taką skalę.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u