Wizyta wojewody w powiecie szamotulskim

Autor: Wielkopolski UW 2022-01-16 09:54:11

Wizytę w powiecie szamotulskim wojewoda wielkopolski Michał Zieliński rozpoczął od spotkania przy ulicy ks. M. Maciejewskiego w Pniewach, która zostanie przebudowana w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z funduszu na kwotę 7 315 000 zł.

Gmina planuje wystąpić również o dofinansowanie przebudowy ul. Wspólnej, która stanowi centrum miasta, natomiast władze powiatu będą realizowały przebudowę ul. Konińskiej. Następnie wizytowano Środowiskowy Dom Samopomocy „Jawor” oraz park Sokoła, którego budowa była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 1 800 000 zł. Dziś jest on miejscem odpoczynku i rekreacji dla wszystkich mieszkańców Pniew. Ważnym elementem był także udział w uroczystym otwarciu budynku administracyjno-biurowym Nadleśnictwa Pniewy.

W Dusznikach wspólnie z lokalnymi samorządowcami dokonano przeglądu inwestycji, które otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kompleks sportowy przy ul. Sportowej w Dusznikach otrzymał wsparcie na kwotę 4 500 000 zł, natomiast powiat planuje przebudowę ul. Szkolnej we wsi Grzebienisko. Wspólnie z przedstawicielami samorządu złożono również wieniec przy tablicy upamiętniającej bohaterów Powstania Wielkopolskiego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u